The Andy Warhol Diaries

“The Andy Warhol Diaries“, sanat tarihinin en önemli figürlerinden olan Andy Warhol ‘un iç dünyasına bir kapı aralıyor. Dizi, günlükleri dikte eden Pat Hackett tarafından düzenlenerek 1989 yılında basılan aynı adlı kitabı baz alıyor. Netflix tarafından yayınlanan mini belgesel seri “The Andy Warhol Diaries“, sanatçıya yakın olan figürlerin de yorumlarıyla zenginleştirilmiş bir bakış açısı sunuyor. Sanatçının yapay zeka ile oluşturulan sesinden duyulan günlük girdileri, Warhol’un makineye dönüşme arzusuna da gönderme yapmakta.

1968 yılında vurulmasının ardından güçten düşen Warhol, telefon konuşmalarını kayıt almaya başlar. Konuşmaların yazıya geçirilmesi için her gün konuştuğu Pat Hackett’a bir günlük başlatma isteğinden söz eder. 1976 ‘da iş giderlerinin takibi için başlayan günlük, daha sonra Warhol’un düşünce ve deneyimlerini içerir hale gelir.

Andy Warhol’un topluma sunduğu karakterle etrafındaki insanların ve günlük yazılarının arasında gerçek Andy’nin kim olduğunu sorgulatan dizi, seyirciye Andy Warhol’un özel hayatından parçalar sunuyor.

Homoseksüel bir sanatçı olarak karşılaştığı durumlar, eserlerinin sanat çevreleri tarafından ciddiye alınmaması, sevdiği adamlarla ilişkileri gibi birçok konuya değinen “The Andy Warhol Diaries“, eserlerinin arkasında saklı olan anlamlara dair anekdotlar da veriyor. Jean Michel Basquiat ile olan sanatsal ilişkisinin özellikle üzerinde durulan seride, bu ilişkinin her iki sanatçının hayatında yarattığı değişimlere dönemin ırk ve cinsellik normları üzerinden de bir bakış açısı getiriliyor.

Kendini yenileyen imajıyla değişen sosyo kültürel dinamiklere uyum sağlayan Andy Warhol’un etkileşime geçtiği insanlarda bıraktığı etkinin de tartışıldığı belgesel seri, ölümünden sonra sanatçının günümüz popüler kültürüne nasıl hala etki ettiğinin de sorgulamasını yapıyor.

“The Andy Warhol Diaries“, Netflix’te izlenebilir.

    If your proposal is evaluable, a return will be made within 5 working days. If you do not get a response to your offer within 5 working days, it means that your offer is not likely to be evaluated.
      Teklifinizin değerlendirilebilir olması durumunda en geç 5 iş günü içerisinde dönüş yapılacaktır. 5 iş günü içerisinde teklifinize yanıt alamamanız teklifinizin değerlendirilme olasılığı bulunmadığı anlamına gelmektedir.