Çerezlere İlişkin Aydınlatma Metni

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Artelli Sanat Ürünleri Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır.

Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

Çerez Çeşitleri

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri:

İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler:

Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi tarafından yerleştirilmektedir.

Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri:

İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

1) Zorunlu Çerezler:

Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca performans ve analitik amaçlı çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve birinci taraftır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Bu çerezler internet sitemizdeki hangi sayfaların en popüler olduğu, hangilerinin de en az popüler olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır.

2) Reklam/Pazarlama Çerezleri:

Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır.

3) İşlevsel Çerezler:

Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) kullanılmaktadır.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Reklam ve Pazarlama çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İşlevsel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 Çerezin İsmi                         Çerezin Amacı                                                                                                                                                                        Çerez Tipi         Çerezin Saklama Süresi    Nitelik
 _gat_gtag_UA_48802117_1  İnternet sitesinin trafiğini analiz etmek için kullanılır.  Üçüncü Taraf Çerez  Oturum süresince saklanırlar. Zorunlu
 _gid  İnternet sitesinin trafiğini analiz etmek için kullanılır.  Üçüncü Taraf Çerez  24 saat süreyle saklanmaktadır. Zorunlu
 _icl_visitor_lang_js  WPML dil seçeneği için kullanılır.  Birinci Taraf Çerez  Oturum süresince saklanırlar. Zorunlu
 _lscache_vary  LiteSpeed Cache kullanarak web sitesinin performansını artırmak için kullanılır.  Birinci Taraf Çerez  Oturum süresince saklanırlar. Zorunlu
 wp-wpml_current_language  WPML dil seçeneği için kullanılır.  Birinci Taraf Çerez  Oturum süresince saklanırlar. Zorunlu
 SGPBShowingLimitationDomain53010  Cloudflare tarafından kullanılır ve güvenlik amacıyla uygulamalara erişim sağlar.  Üçüncü Taraf Çerez  Oturum süresince saklanırlar. Zorunlu
 _ga  İnternet sitesinin trafiğini analiz etmek için kullanılır.  Üçüncü Taraf Çerez  2 yıl süreyle saklanmaktadır. İşlevsel
 strw-2722-tpvc  Stripe tarafından kullanılır ve ödeme işlemlerinin güvenli bir şekilde işlenmesini sağlar.  Üçüncü Taraf Çerez  1 yıl süreyle saklanmaktadır. İşlevsel
 mailchimp_landing_site  Mailchimp aracılığıyla gelen kullanıcıların tercihlerini hatırlamak için kullanılır.  Üçüncü Taraf Çerez  1 ay süreyle saklanmaktadır. İşlevsel
 _fbp  Facebook’un reklam hizmetlerinin etkinliğini ölçmek için kullanılır.  Üçüncü Taraf Çerez  90 gün süreyle saklanmaktadır. Reklam
 _gcl_au  Google reklamlarını optimize etmek için kullanılır.  Üçüncü Taraf Çerez  3 ay süreyle saklanmaktadır. Reklam

İlgili Kişilerin Talepleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne göre “Esentepe Mah. Talat Paşa Cad. No: 5 İç Kapı No: 1 Şişli/İstanbul” adresine yazılı olarak veya e-postasının sistemimizde kayıtlı bulunması halinde söz konusu e-posta üzerinden info@art50.net e-posta adresine iletebilmektedir.

Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları

İnternet sitemizde yer alan ikona tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz.

Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

-Google Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

-Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/tr/kb/masaustufirefox-surumunde-gelismis-izlenme-koruma

-Safari

https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732

-Opera

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Çerez politikamız ve aydınlatma metni, değişen uygulamalar ve yasal düzenlemeler ışığında değişebilir. Bu konuda yapılan güncellemeler burada websitemizde yayınlanarak yürürlüğe girecektir.