Modernizm Kavramı ve Türkiye’de Modernist Sanatın Doğuşu

Türk sanat tarihinin gelişimine teorik ve yazınsal anlamdaki katkılarıyla tanınan Ali Artun’un Modernizm kavramının Türkiye’deki oluşum sürecine odaklandığı “Modernizm Kavramı ve Türkiye’de Modernist Sanatın Doğuşu” eseri 2021 yılında yayınlandı. Artun, Cumhuriyet’in ilk dönemlerinden itibaren çeşitli sanat gruplarının ve sanatçıların yoğun olarak etkilendiği Modernist anlatıyı yeni eserinde teorik bir zemine yerleştiriyor. Çallı kuşağından itibaren, D grubuna ve sonrasında Paris’e devlet bursu ile gönderilen sanatçıların Türk sanatında Modernizm’i kurma hikayesine odaklanan çalışma Türk kültür tarihinde yaşanan kırılmalara, çatışmalara ve değişimlere yer veriyor. Empresyonizm, Sembolizm, Sürrealizm ve Dada akımlarının Türkiye’deki izdüşümlerini geniş bir şekilde elen alan Artun, parçalanan Klasisizmin ve Postkolonyal teorinin Türkiye ölçeğindeki yansımalarını inceliyor. Nejad Devrim, Selim Turan, Kemal Bastuji, Albert Bitran, Tiraje, Mübin Orhon, Hakkı Anlı, ve Yüksek Arslan gibi isimlerin değişen Türk resmindeki etkilerini inceleyen Artun kitabında Türkiye’de açılan önemli sergilere de geniş bir yer veriyor. Türk okuyucular ile önemli sanat metinlerini buluşturan İletişim Yayınlarının “Sanat Hayat” dizisinin yirmi yıldır editörlüğünü yapan Ali Artun’un yeni kitabı “Modernizm Kavramı ve Türkiye’de Modernist Sanatın Doğuşu” yine aynı dizinin bir parçası olarak yayınlandı. Kitabı tüm kitapçılardan ve online platformlardan satın alabilirsiniz.

  If your proposal is evaluable, a return will be made within 5 working days. If you do not get a response to your offer within 5 working days, it means that your offer is not likely to be evaluated.
   Teklifinizin değerlendirilebilir olması durumunda en geç 5 iş günü içerisinde dönüş yapılacaktır. 5 iş günü içerisinde teklifinize yanıt alamamanız teklifinizin değerlendirilme olasılığı bulunmadığı anlamına gelmektedir.    Love, Share, Live with Art

    Turkish and world art market, new works and artists
    Subscribe to our newsletter to follow us closely.