Sanat Tarihinin Elli Temel Metni

Akın Emre Pilgir ve Ercan Tugay Akı’nın çevirisiyle Ayrıntılı Yayınları’ndan çıkan “Sanat Tarihinin Elli Temel Metni”, Diana Newall ve Grant Pooke’nin antik zamanlardan günümüze uzanan birincil ve ikincil kaynaklardan derlediği önemli sanat metinlerinin bir araya geldiği önemli bir kaynak. Farklı dönemlerden, kuşaklardan ve akımlardan düşüncelerin beraber sunulduğu kitap, kültür tarihine Avrupa merkezci yaklaşımın aksine, alternatif ve eleştirel bir bakış sunmayı öneriyor. Çoğulcu bir üslubun öne çıktığı kitapta güncel tartışmaların yanı sıra sanat tarihini şekillendiren diyaloglar da yer alıyor. Kitap, Antik Çağ’a ait metinlerden başlayarak kronolojik olarak İkonoklasisim ve din-sanat ikilemi, Giorgio Vasari’nin yazıları, Kant, Hegel, Heidegger, Benjamin ve Baudelaire’in çığır açan metinlerinin yanı sıra Clement Greenberg, Guy Debord, Brian O’doherty, Deleuze-Guattari, Arthur Danto, Hal Foster, Nicholas Bourriaud ve Judith Butler’ın günümüz sanatını derinden etkileyen fikirlerini sundukları yazılarına yer veriyor. Sanatçı yazılarının da önemli bir yer tuttuğu eserde, feminizm, cinsiyet, ilişkisel estetik, sanatta çok kültürlülük, kültürel kimlik, ve post-kolonyal dönemde sanat, küratörlerin, galericilerin, ve sanat tarihçilerinin kaleme aldıkları metinler ile yakından inceleniyor. Diana Newall ve Grant Pooke’nin editörlüğü yaptığı ve 2021 yılında Akın Emre Pilgir ve Ercan Tugay Akı’nın çevirisiyle Ayrıntılı Yayınları’ndan çıkan “Sanat Tarihinin Elli Temel Metni”ni tüm kitapçılardan ve online platformlardan satın alabilirsiniz.

    If your proposal is evaluable, a return will be made within 5 working days. If you do not get a response to your offer within 5 working days, it means that your offer is not likely to be evaluated.
      Teklifinizin değerlendirilebilir olması durumunda en geç 5 iş günü içerisinde dönüş yapılacaktır. 5 iş günü içerisinde teklifinize yanıt alamamanız teklifinizin değerlendirilme olasılığı bulunmadığı anlamına gelmektedir.