Tüm Detaylarıyla Türkiye’deki Sanat Yarışmaları

Genç sanatçıların geniş sanat çevreleri tarafından tanınmalarında önemli bir rolü olan sanat yarışmaları ve sergileri, sanat üretiminin devamlılığı konusunda da ciddi bir destek sunuyor.

Sanatçılar için önemli bir rehber niteliğinde olan, Türkiye’nin önde gelen sanat yarışmaları içeriğimizi 2023 yılı programı açıklanan yarışmalarla güncellemeye devam ediyoruz.

BASE İstanbul

BASE Türkiye’nin ortak Güzel Sanatlar Fakülteleri yeni mezunlar sergisi. Türkiye genelinde tüm Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin resim, heykel, fotoğraf ve video, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, baskı sanatları, cam ve seramik, tekstil bölümlerinden yeni mezun öğrencilerin çalışmalarını aynı çatı altında bir araya getiriyor.

BASE’in 7. edisyonu bu sene 13-17 Aralık tarihleri arasında Akaretler Sıraevler’de gerçekleşecek T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Bilgili Sanat işbirliği ve Akaretler Sıraevler ev sahipliğinde, Trendyol Sanat ana sponsorluğunda, Jumbo, Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM) ve TEB Özel Bankacılık eş sponsorluğunda gerçekleşecek olan BASE 2023’te 120 yeni mezun sanatçının 130’a yakın yapıtı sanatseverlerle buluşacak.

Seçici kurulun değerlendirmesi ardından BASE 2023 katılımcıları belli oldu. Listeye web siteleri www.base.ist’ten ulaşabilirsiniz.

Seçici Kurul 

Ahmet Doğu İpek, Alp Sime, Belkıs Balpınar, Derya Yücel, Ebru Nalan Sülün, Erkan Özgen, Erol Tabanca, Günnur Özsoy, Mehtap Baydu, Misal Adnan Yıldız, Neriman Polat, Ömer Özyürek, Selen Sarıoğlu Süloş, Tayfun Erdoğmuş, Volkan Aslan ve Yasemin Özcan.

Başvuru Tarihi
14 Temmuz 2023

Sergi Tarihleri
13-17 Aralık 2023

İGA ART Sanat Projeleri Yarışması

İstanbul Havalimanı, ulaşım merkezi olmanın yanı sıra, kültürlerin de karşılaştığı bir alan olarak; İGA ART Sanat Projeleri Yarışması ile birlikte, İstanbul’un kültür ve sanatla harmanlanmış kimliğiyle Anadolu coğrafyasının kültürel hafızasını, farklı kültürlerle buluşturmayı amaçlamaktadır. İGA ART Sanat Projeleri Yarışması şeffaf ve disiplinler arası yaklaşımı benimseyen, sanatçıların fikirlerini merkeze alan açıklıkta ve genç sanatçılara alan açacak yapıda kurgulanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda; ülkemiz plastik sanatlar alanında üretim yapan her kuşaktan sanatçıların eserleri ile İstanbul Havalimanı kimliğinin ülke coğrafyası ve kültürü ile bütünleşmesi ve evrensel değerlerle buluşması hedeflenmektedir.

Çevre dostu malzeme tercihlerinde öneride bulunan organizasyon, İGA’nın sürdürülebilirlik politikası dahilinde sürdürülebilirlik kültürünün yaygınlaşmasına vurgu yapmaktadır. Havalimanı içerisinde sanat eserlerinin yer alacağı alanlar belirlenmiş ve bu alanlara gelecek eserlerin seçilmesi için açık çağrılı bir proje yarışması düzenlenmesine karar verilmiştir. Birden fazla farklı proje alanlarından oluşan yarışmanın ilk iki etabı sanatçıların tekliflerine açılmıştır.

Jüri Üyeleri
Hüsamettin Koçan, Deniz Odabaş, Gülveli Kaya, Marcus Graf, Mehmet Ali Güveli, Murat Tabanlıoğlu, Nazlı Pektaş, Seyhun Topuz, Seçkin Pirim

Ödüller
-İGA ART Sanat Projeleri Yarışmaları’na başvurarak detay çalışma ileten tüm sanatçıların projeleri İstanbul Havalimanı içerisinde sergilenecek ve kataloglanacaktır.
-Kısa isteye kalacak olan proje sahiplerine 50.000 TL ödül verilecektir.
-Yarışmayı kazanan proje sahibine verilecek büyük ödül 2.000.000TL’lik telif bedelidir.

Başvuru Koşulları
-İstanbul Havalimanı Sanat Projelerine sanatçılar, başvuru ve şartname metnindeki kriterler kapsamında “teklif dosyası” vererek katılabileceklerdir.
-Toplamda 17 farklı proje alanından oluşan yarışmanın ilk iki etabı sanatçıların tekliflerine açılmıştır. Yarışmanın ilk etabında yer alan 1. Kategori proje alanı sadece 35 yaş altı sanatçılara açıktır. 2. Kategori proje alanları için ise yaş sınırlaması yoktur.

Başvuru hakkında ayrıntılı bilgiye igaart.istanbul/igart sitesinden ulaşabilirsiniz.

Başvuru Tarihi
Son Başvuru Tarihi: 16 Haziran 2023

İGA ART Sanat Projeleri Yarışması’nın ikinci etabının yeni takvim sürecinde kazanan projenin açıklanması: 25 Ekim 2023

Sergi Tarihi
2023 tarihleri açıklanınca güncellenecektir.

Akbank 41. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması

Çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri desteklemek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenmektedir. Yarışma başvuruları 26 Nisan – 21 Haziran tarihleri arasında alınacak ve yapılan başvurular jüri tarafından değerlendirildikten sonra sergilenmek üzere seçilecek eserler 14 Eylül – 4 Kasım 2023 tarihleri arasında Akbank Sanat’ta düzenlenen sergiyle sanatseverlere sunuldu.

Jüri Üyeleri:
Derya Bigalı (Akbank Sanat Müdürü)
Hakan Çarmıklı (Koleksiyoner)
Cevdet Erek (Sanatçı)
Gönül Nuhoğlu (Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Başkan Yrd.)
Ferhat Özgür (Sanatçı – Yazar)
Sergi küratörü: Ferhat Özgür

Başvuru koşulları:
1. Yarışma; T.C. vatandaşlarının katılımına açıktır.
2. Yarışmaya 40 yaş altındaki kişiler başvurabilir.
3. Yarışma; resim, heykel, fotoğraf, video, performans, seramik, cam, baskı, grafik tasarım,
yerleştirme, işitsel sanat ve yeni medya gibi çağdaş sanatın tüm ifade biçimlerine açıktır.
4. Yarışmaya üniversitelerin lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri veya mezunları katılabilir.
Katılımcılar, resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı,
animasyon, cam, seramik, geleneksel sanatlar, fen edebiyat fakültelerine bağlı birimler, sanat
yönetimi, mimarlık, mühendislik, sosyal bilimler, sahne sanatları ile müzik ve ses alanlarında
tahsil yapmış olabilirler.


Başvuru Tarihi
26 Nisan – 21 Haziran 2023

Sergi Tarihleri
08 Eylül – 04 Kasım 2023

2024 tarihleri açıklanınca güncellenecektir.

Genç Sanat: 9. Güncel Sanat Proje Yarışması

Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığının düzenlediği Genç Sanat yarışması, günümüz sanatının başlıca dinamikleri olan fotoğraf, video, yerleştirme, yeni medya, resim, çizim, obje vb. üretimleri, ülkemizdeki güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek amacıyla düzenlenmektedir. Yarışma aynı zamanda yaratıcı genç sanatçıların keşfedilmesini, yenilikçi üretimleri arttırmayı ve bu eserlerin geniş kitlelerce izlenmesini hedefler.

Ülkemizdeki güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek amacıyla 2023 yılı içerisinde düzenlenecek olan “Genç Sanat: 9. Güncel Sanat Proje Yarışması’nın teması, 2023’ün UNESCO tarafından “Aşık Veysel Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla onun en ilk akla gelen dizesi “Uzun İnce Bir Yoldayım”

Yarışma, genç sanatçıların, Âşık Veysel’in ifade gücünü, onun gönül gözünden hayata ve sanata bakış açısını anlamalarını ve anlatmalarını sağlayacak.

Ödüller
– 5 esere 24’er bin lira başarı, 5 esere 12’şer bin lira mansiyon ve 20 esere de 3 bin 500’er lira sergileme olmak üzere toplam 250 bin lira para ödülü verilecek.

Başvuru Koşulları
– Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışında ülkemiz ve YÖK denkliği olan yurtdışındaki üniversitelerin; Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu (önlisans), Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ile uygulamalı sanat eğitimi veren Eğitim Fakültelerinin lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) düzeyde eğitim gören ve mezun olmuş T.C. vatandaşı katılımcılara açıktır. Söz konusu katılımcıların 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olması gerekmektedir.
– Önlisans/ lisans eğitimini yukarıda belirtilen fakültelerde tamamlayan ancak lisans/ lisansüstü eğitimine farklı fakülte/enstitülerde devam eden kişilerin katılımı ancak hâlihazırda öğrenim gördükleri üniversitelerden güncel öğrenci belgesinin yanında lisans diplomalarını beyan etmeleri durumunda kabul edilecektir. Ayrıca yukarıda belirtilen fakülteler dışında öğrenim gören ancak güzel sanatlar eğitimi veren farklı fakülte ve enstitülerden ders alan öğrenciler transkriptlerini beyan etmek şartıyla yarışmaya katılabilirler.
– Yarışma; video, fotoğraf, yerleştirme, yeni medya, grafik, resim, seramik, baskı, heykel ve karışık teknik gibi görsel sanatın tüm ifade biçimlerine açıktır.
– Katılımcılar görsel sanatlar içerisinde değerlendirilebilecek kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzeme ile eser ya da projelerini hazırlamakta, yeni yaklaşımlar önermekte serbesttirler. Ancak eserin kapalı mekânda sergileneceği düşünülerek hazırlanması gerekmektedir.
– Her katılımcı daha önce herhangi bir yarışmada (sosyal medya, youtube v.b platformlarda düzenlenen yarışmalar da dâhil) ödül almamış ya da sergilenmemiş ve son iki (2) yıl içerisinde üretilmiş kendilerine ait özgün bir (1) adet eser ile yarışmaya katılabilir.
– Eserlerin en uzun kenarı, genişliği veya yüksekliği iki buçuk (2,5) m’yi, videoların süresi ise iki (2) dakikayı geçmeyecek şekilde olmalıdır.

Başvuru hakkında ayrıntılı bilgiye gorselsanat.ktb.gov.tr sitesinden ulaşabilirsiniz.

Son Başvuru Tarihi
14 Ağustos – 4 Eylül 2023

Sergi Tarihleri
2023 tarihleri açıklanınca güncellenecektir.

Genç Yeni Farklı 12

Zilberman | İstanbul’un her yıl düzenlediği GYF’nin bu yıl 12.si düzenlenecek edisyonu için başvurular başladı. Zilberman Galeri’nin 2009 yılında genç sanatçılara görünürlük sağlamak amacıyla başlattığı ve açık çağrı ile duyurduğu Genç Yeni Farklı her sezonun son sergisi olarak düzenleniyor. Sergi, aynı zamanda galerinin sanatçılarla yakın diyaloglar kurmasına da zemin sağlıyor.

Herhangi bir konu veya malzeme kısıtlamasının olmadığı seçki, 35 yaş altındaki sanatçıların çalışmalarını kabul ediyor. Genç sanatçıların desteklenmesi amacıyla maddi bir teşvik desteğinin de yapıldığı sergi Genç Yeni Farklı adıyla, Mısır Apartmanı’ndaki Zilberman Galeri’de izlenebilir.

Başvuru hakkında ayrıntılı bilgiye zilbermangallery.com sitesinden ulaşabilirsiniz.

Ödüller
İşleri seçilen sanatçılara 1000 TL destek ödemesinin de yapılacağı seçki Genç Yeni Farklı sergisinde sergilenecek.

Başvuru Koşulları
– Genç Yeni Farklı başvuruları her tür sanatsal malzeme ve stil ile üretilmiş işlere açıktır.
– Sanatçı tek bir iş önermelidir.
– Başvuranların 1 Ocak 2023 tarihinde 35 yaşından gün almamış olmaları ve herhangi bir galeri tarafından temsil edilmiyor olmaları gerekmektedir
– Sanatçıların daha önceki yıllarda gerçekleşen Genç Yeni Farklı sergilerinde işleri gösterilmemiş olmalıdır
– Önerilen eserin, künye bilgilerinin (isim, teknik, yıl, ölçü) ve eser açıklamasının olduğu PDF dosyası ve en fazla 5 ile 10 arasında görsel içeren PDF formatında portfolyo sunulmalıdır.

Jüri
Merve Akar Akgün, Merve Elveren, Zülal Gülçur, Hale Tenger, Nazlı Yayla

Son Başvuru
30 Nisan 2023 (2024 tarihleri açıklanınca güncellenecektir.)

Sergi Tarihleri
22 Temmuz – 18 Ağustos 2023

Elgiz Müzesi Teras Heykel Sergileri

Teras Sergileri, Elgiz Müzesi tarafından genç heykel sanatçılarını desteklemek ve heykel sanatına yeni bir sergileme alanı kazandırmak amacıyla, 2012 yılında başlatılmıştır. Bugüne kadar 262 sanatçının 395 yapıtının sergilendiği Teras Sergileri, Cumhuriyetin 100. yılında müzenin 1500m2lik açık sergileme alanında sanatçıların yapıtlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sanatseverlerin desteğiyle koleksiyonlara taşınan yapıtlar bugünün izini geleceğe taşıyorlar. Cumhuriyetin kurucu ilkelerinin önemli bir eksenini oluşturan kültür ve sanatın yeni yüzyılına Teras’ tan bakarken, düzenlenecek sergi, 2022 yılında kaybettiğimiz, sergilerin fikir önderi ve danışma kurulu üyesi Haşim Nur Gürel’e adanıyor.

“Karşıtlık” (polarite) kavramı hem sanat hem de felsefe tarihinde belirgin bir sanatsal özellik olarak karşımıza çıkar. Ancak, sanatın ortaya çıkışında gerekli bir unsur olan “Karşıtlık” Dualite’ den ayrı düşünülmelidir. Çünkü Dualite, genellikle iki aşırı uç arasında ontolojik bir farkı imler.

Hermetik felsefenin temel öğretileri arasında yer alan “Karşıtlık” ilkesine göre “Her şey ikilidir”, “Her şeyin iki kutbu vardır”, “Her şeyin bir karşıt çifti vardır.” Dolayısı ile “Karşıtlık” ilkesi görünüşte karşıt olan şeylerin çeşitli derecelerde bir ve aynı olduğunu belirtir.

Çin felsefesinde de karşıtlıkların kucaklaşmasının sembolü olan yin ve yang, karşıtlıkların birbirlerini tamamlayıcı, birbirine bağlı ve bağımlı olduğuna işaret etmektedir. Bu sanatsal ve felsefi problem ışığında Amerikalı soyut-dışavurumcu ressam Ad Reinhardt “Timeless Art Words, A Guide to the Polarities and Art Critics” (Zamansız Sanat-Sözcükleri, Sanat Eleştirmenleri ve Karşıtlıklar İçin Kılavuz) adlı yazısında belki de sanat için her dönem için geçerli olabilecek karşıtlıkların bir listesini sunar. Heinrich Wölfflin de Sanat Tarihinin Temel Kavramları adlı kitabında görsel sanatçıların karşı karşıya kaldığı beş karşıt (çizgisel/gölgesel, düzlem/derinlik, kapalı form/açık form, çokluk/birlik, belirlilik/belirsizlik) seçenekten bahseder. Bununla birlikte, sanat tarihindeki farklı üslupların sınıflandırılmasında da karşıt kategorilere doğru bir eğilim olduğu göze çarpmaktadır. Ki bu belki de sanatın doğasında karşıtlığın ne kadar önemli olduğunu vurgular.

Bu bağlamda sanatçıların bu yaz Elgiz Müzesi terasında sergilenecek yapıtları, sanata ve felsefeye yön veren ve düşünme sistematiğimizin yapı taşlarından biri olan karşıtlık kavramına ışık tutacaktır.

Jüri Üyeleri
Seyhun Topuz, Rahmi Aksungur, Nilüfer Ergin, Meliha Sözeri, Ömer Emre Yavuz ve Can Elgiz

Ödüller
– Seçilen sanatçıların heykelleri açık hava teras sergisinde sergilenmeye hak kazanacaktır.

Başvuru Koşulları
– Sergi tüm sanatçılarına açıktır.
– Sergiye 2021 yılı ve sonrasında üretilmiş yapıtlar kabul edilecektir.
– Yapıtların daha önce sergilenmemiş olması zorunludur.
– Yapıtlar açık hava koşullarına uygun boyut ve dayanıklılıkta olmalıdır.

Başvuru hakkında ayrıntılı bilgiye elgizmuseum.org sitesinden ulaşabilirsiniz.

Son Başvuru Tarihi
24 Mart 2023, saat 17.00

Sergi Tarihleri
22 Haziran – 4 Kasım 2023

Mamut Art Project 2023

Güncel sanatta yılın umut vadeden sanatçıları için benzersiz bir keşif alanı olmayı başaran Mamut Art Project, sanat kariyerinin başında olan bağımsız yeteneklerin çalışmalarını koleksiyonerler, küratörler, galeriler, kültür-sanat kurumları ve sanatseverlerle buluşturuyor.

Ödüller
– Bağımsız sanatçılara katılım olanağı: Sanatçı, kimseye bağlı olmadan, fuar çapında bir sergide kendine özel alanlarda eserlerini sergileyebilecek.
– Sanatçılara danışmanlık desteği: Başvuru sürecinden, sergi sonuna kadar tüm sanatçılara Mamut Art Project ekibi tarafından danışmanlık desteği sağlanacak.
– Network: Sanatçılar, etkinliğe davetli ve Mamut takipçisi olan birçok galeri sahibi, küratör ve koleksiyoner ile bir araya gelecekler.
– Sanatseverler ile direkt iletişim: Sanatçılar, sanatseverler ile birebir iletişim halinde olacağından eserleri ile ilgili gelebilecek soruları, yorumları kendileri duyup, cevaplayabilecekler.
– Galeri standartlarında sunum alanı.
– PR ve pazarlama: Sergi için yapılacak olan PR ve Pazarlama çalışması sanatçıların kendilerini tanıtması için müthiş bir fırsat yaratacak.
– Katalog: Seçilen sanatçılar ve eserleri katıldıkları edisyona özel sergi kataloglarında yer alacak.
– Dijital ve sosyal mecralarda yer alma ve etkileşim: Seçilen sanatçıların eserleri ve özgeçmişleri Mamut Art Project sitesinde ve sosyal ağlarda yer alacak ve sanatçılara, özel davet gecesi ve sonrasında, kısa zaman içerisinde birçok sanatsever ile tanışabilme imkanı yaratılacak.
– E-mail duyuruları: Sergi için yapılacak e-mail duyuruları sanatçıların kendilerini tanıtmalarında büyük destek sağlayacak.

Başvuru Koşulları
Başvurular, 5 kişilik jüri tarafından değerlendirilecek olup, sergiye katılmaya hak kazanan sanatçılar jüri puanlaması sonucunda belirlenecektir.

– Mamut Art Project 2024 jürisi Amira Akbıyıkoğlu, Arzık, Burçak Bingöl, Jessica Cerasi, Haro Cümbüşyan ve Adnan Yerebakan’dan oluşmaktadır
– Projeye kabul edilecek başvurularda hiç bir yaş ya da eğitim sınırlaması yoktur
– Başvuru ve katılım ücretsizdir (satış ve komisyon bilgileri aşağıdadır)
– Sanatçılar, Mamut Art Project sergisinde, başvuru sürecinde sunacağı eserlerin birebir aynısını sergilemek zorundadır (seriye uygunluğa göre sonradan eklemeler yapılabilir)
– Sergiye sadece orjinal sanat eserleri kabul edilecektir
– Sanatçıların stand paylaşması kolektif çalışma olmadığı sürece mümkün değildir
– Başvuru süreci 2 aşamadan oluşmaktadır. Ön elemeyi geçen sanatçılar jürimiz tarafından değerlendirilecektir
– Sanatçılar eserlerini sergi tarihinden 2 gün önce sunum alanına kendi imkanları ile getirmelidir
– Sanatçılar satışı yapılmamış eserlerini sergi bitiminde mekandan almak ile yükümlüdür
– Başvuru formlarında özgeçmiş ve eser bilgileri kısmını özenle doldurulması rica edilir
– Fiyatlandırma, Mamut Art Project satış direktörü ile birlikte yapılacaktır

Jüri
Amira Akbıyıkoğlu Arzık, Burçak Bingöl, Jessica Cerasi, Haro Cümbüşyan ve Adnan Yerebakan

Başvuru hakkında ayrıntılı bilgiye mamutartproject.com sitesinden ulaşabilirsiniz.

Başvuru Tarihleri
27 Kasım 2023 – 14 Ocak 2024

Sergi Tarihleri
Mayıs 2024

Nuri İyem Resim Ödülü

2006 yılından beri Evin Sanat Galerisi tarafından verilen Nuri İyem Resim Ödülü, büyük usta Nuri İyem’i anmak ve Türkiyeli genç ressamları desteklemek amacını taşıyor. Nuri İyem Resim Ödülü 2022, Covid-19 salgını nedeniyle geçen yıl olduğu gibi iki aşamalı başvuru formatında katılımcılara açılacaktır.

Ödüle başvurmak isteyenlerin, ilk olarak 5 – 15 Mayıs 2022 tarihlerinde, başvuru formunu çevrimiçi olarak eksiksiz doldurmaları gerekmektedir. Ardından açıklanacak listede yer alan katılımcılardan; eserlerini 25 Mayıs – 3 Haziran 2022 tarihleri arasında, Evin Sanat Galerisi adresine teslim etmeleri istenir.

Jüri Üyeleri
Fırat Arapoğlu, Gamze Büyükkuşoğlu, Cansen Ercan, Memet Güreli, Ümit İyem, Prof. Dr. Erhan Karaesmen, Temür Köran, Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu ve Feyyaz Yaman

Ödüller
– Ödül alan sanatçıya 15.000 Türk Lirası’nın yanı sıra, Ödül Belgesi ile Nuri İyem Resim Ödülü’nü simgeleyen ve Prof. Rahmi Aksungur tarafından özel olarak üretilen bronz heykel verilecektir.
– Ödül kapsamında, 2019 yılından itibaren Evin Sanat Galerisi’nin kurucusu Evin İyem’in anısına Evin İyem Jüri Özel Ödülü verilmektedir. Bu ödül Nuri İyem Resim Ödülü’nü alan eser veya eserler dışında, jürinin belirleyeceği başka bir esere verilmektedir.
– Evin İyem Jüri Özel Ödülü’nü alan sanatçıya 7.500 Türk Lirası’nın yanı sıra Ödül Belgesi ile birlikte Evin İyem Jüri Özel Ödülü’nü simgeleyen ve Nasip İyem yapıtının, ödüle özel hazırlanmış bir röprodüksiyonu verilecektir.

Başvuru Koşulları
– Ödüle başvurmak isteyenlerin www.evin-art.com web adresinde yer alan başvuru formunu çevrimiçi olarak eksiksiz doldurmaları gereklidir.
– Her katılımcı; ödüle daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, sergilenmemiş veya yayınlanmamış en fazla 2 eser ile katılabilir.
– Katılımcılar ödüle başvurduğu eser veya eserler haricinde, en az 10 (on) adet eserinin görselini başvuru linkindeki ilgili alana yükleyecektir.
– Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri ve Evin Sanat Galerisi’nin anlaşmalı sanatçıları dışında 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tüm sanatçılara açıktır.
– Nuri İyem Resim Ödülü, tuval veya duralit, sunta, kontraplak benzeri sıkıştırılmış ahşap malzemeler üzerine yağlıboya, akrilik boya veya karışık teknikle uygulanan eserleri kapsamaktadır. Kağıt üzerine çalışılmış veya cam ile çerçevelenmiş eserler kabul edilmeyecektir. Ödüle başvuracak eserlerin kenar ölçüleri 140 cm’den uzun olmamalıdır.

Detaylı bilgiye evin-art.com sitesinden ulaşabilirsiniz.

Başvuru Günleri 
2023 tarihleri açıklanınca güncellenecektir.

Sergi Tarihleri
2023 tarihleri açıklanınca güncellenecektir.

Milliyet Sanat “Heykelde Yeni Keşifler” Yarışması  

Türkiye’nin en köklü sanat ve kültür dergisi Milliyet Sanat’ın düzenlediği ‘Heykelde Yeni Keşifler’ yarışmasının sponsorluğunu Mesa Holding üstleniyor. Yarışma, henüz keşfedilmemiş yetenekleri desteklemeyi, özellikle galerilerde temsiliyeti olmayan sanatçılara yeni kapılar açmayı ve Türkiye’de heykel sanatının gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Jüri Üyeleri
– Aslı Sümer, Berrak Barut, Derya Yücel, Ebru Özdemir, Filiz Aygündüz, Melike Bayık, Meltem Demirören Oktay, Prof. Neslihan Pala, Sabiha Kurtulmuş, Seçkin Pirim ve Sinem Konu Keskinok

Ödüller
– Kazanan yarışmacılara üretim desteği ve sergileme imkanı tanınan yarışmada, seçici kurul tarafından 10 eser belirlenecek. 10 finalist arasından ilk 3’e giren yarışmacıların her biri 15 bin TL üretim desteği almaya hak kazanırken III. Heykelde Yeni Keşifler yarışmasında birinci seçilen genç sanatçı ise, yurtdışında bir ay süren sanat eğitimi ödülünün de sahibi olacak. Ayrıca yarışma sponsoru Mesa Holding tarafından seçilen bir esere, Mesa Özel Ödülü takdim edilecek.

Başvuru Koşulları
– Sanatçılar yarışmada dereceye giren eserlerden oluşan “Heykelde Yeni Keşifler” sergisinde, başvuru sürecinde sunacağı eserlerin birebir aynısını sergilemek zorundadır. (Sergiye uygunluğuna göre sonradan eklemeler yapılabilir.)
– Sergiye yeni üretilmiş ve daha önce sergilenmemiş orijinal sanat eserleri ile proje başvuruları kabul edilecektir.
– Başvuru formlarında özgeçmiş ve eser bilgileri kısmının özenle doldurulması rica edilir.
– Projeye kabul edilecek başvurularda yaş ve eğitim sınırı yoktur. Katılacak sanatçıların herhangi bir galeri ile sözleşmeli çalışmıyor olması gerekmektedir. Fiyatlandırma proje danışmanları ile birlikte yapılacaktır.
– Eserlerin gidiş/dönüş nakliyesi Kemer Country tarafından karşılanacaktır. Seçilen sanatçılara iletişim bilgilerinden ulaşılacağından, kendilerine ulaşabilecek güncel e-mail adresi ve telefon numarası gerekmektedir.
– Görseller anlaşılır ve iyi kalitede olmalıdır. (Proje sunumları şartnameye uygun olmalıdır)
– Görsellerin, net, yüksek çözünürlüklü ve iyi bir ışık altında çekilmiş olmaları, heykelin 180 derece ön/arka video görüntüsü gerekmektedir.
– Önerilen eserler dış mekan şartlarına dayanıklı olmalıdır. İç mekan önerileri bu projede değerlendirilmeyecektir.
– Her sanatçı 5 farklı eserle katılabilir. Her bir eser için ayrı başvuru yapılır, seri başvuru alınmaz, her başvuruya ayrı isim verilir.

Bașvurular hakkında ayrıntılı bilgiye heykel.milliyetsanat.com adresinden ulașabilirsiniz.

Başvuru Tarihleri
Eylül 2023

Sergi ve Müzayede Tarihleri
14 Ekim 2023

Alfa

Müze Evliyagil bünyesinde kısa süreli sergi ve projelerin de gerçekleştirildiği ArtOda, dört sene önce ilki yapılan Alfa serisine bu yıl da yine “Alfa 2022” olarak Ankara’da genç sanatçılara itici bir güç olabilmek adına, her sene değişmek koşuluyla sanatçı, koleksiyoner, küratör ve akademisyenlerin oluşturduğu jürinin vereceği karar doğrultusunda, daha önce kişisel sergi açmamış bir genç sanatçının ilk sergisini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Başvuru Koşulları
-Başvurular her tür malzeme ve tekniğe açıktır.
-Katılımcıların yalnızca Ankara’da bulunan üniversitelerin resim, heykel, seramik, fotoğraf, video, grafik tasarım bölümlerinin lisans, yüksek lisans veya doktora programlarına devam eden veya bu programların birinde öğrenimlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
-Katılımcıların 1 Ocak 2022 tarihinde 35 yaşından gün almamış ve daha önce kişisel sergi açmamış olmaları gerekmektedir.
-Finalist olan katılımcı, Alfa 2022 sergisinde, başvuru sürecinde sunacağı eserlerin birebir aynısını sergilemek zorundadır. (Seriye uygunluğa göre sonradan eklemeler yapılabilir.)
-Katılımcılar en fazla 15 yapıttan oluşan ve tamamı bitmiş çalışmalardan oluşan PDF formatında hazırlanmış bir portfolyo sunmalıdır.
-Başvurular CD, DVD olarak Müze Evliyagil’e ziyaret gün ve saatleri arasında (perşembeden pazara 11.00-17.00 saatleri arasında) teslim edilmeli veya info@muzeevliyagil.com adresine gönderilmelidir.

Jüri
Ahu Antmen, Ari Meflulam, Ezgi Yıldız, Mehtap Baydu, Ümmühan Yörük

Son Başvuru Tarihi
2023 tarihleri açıklanınca güncellenecektir.

Sergi Tarihleri
2023 tarihleri açıklanınca güncellenecektir.

İstanbul Rotary Sanat Fonu

İstanbul Rotary Kulübü Derneği, sanatçılara destek olmak ve ülkemizin sanat alanındaki gelişimine katkıda bulunmak amacıyla: “İstanbul Rotary Sanat Ödülü Yarışması ve Sergisi” programını güncelleyerek, “İstanbul Rotary Sanat Fonu” programını oluşturmuştur.

İstanbul Rotary Kulübü yönetiminin onayıyla oluşturulan bu programa sanatçılar tamamlanmış işleri ile değil, fon desteği ile gerçekleştirmeyi öngördükleri projeleriyle başvuracaklardır. Fon desteği almaya hak kazanan sanatçıların, projeleri sonucunda ürettiği yapıtlar ilgili medyada, dijital platformlarda kamuyla ve sanat çevreleriyle buluşturulacak ve günün koşullarına bağlı olarak, İstanbul Rotary Kulübü tarafından belirlenecek uygun mekânlarda / platformlarda sergilenebilecektir.

Başvuru Koşulları
– Adaylar, bu fona güncel sanat alanında üretilen tek bir yapıtla (resim, heykel, fotoğraf, seramik, video, performans, dijital sanat, işitsel sanat, sanatçı kitabı gibi mecralarda üretilmiş olabilir) katılabilirler. Yapıtlar daha önce sosyal medya ve youtube, vimeo gibi kanallarda sergilenmemiş ve henüz üretilmemiş olmalıdır.
– Adayların T.C. ya da KKTC vatandaşı ve Türkiye’de ya da KKTC’de mukim olmaları gerekmektedir.
– Fon desteğine başvuru için alt yaş sınırı 25 (1 Ocak 1997’den önce doğmuş olanlar), üst yaş sınırı ise 40’tır (1 Ocak 1982’den sonra doğmuş olanlar).
– Adaylar, fon desteğine, tek başlarına veya ekip olarak başvurabilirler.
– İstanbul Rotary Kulübü’nün üyelerinin birinci dereceden akrabaları ve yakınları bu fon desteğine başvuramaz.
– Adaylardan, fon desteğine başvurdukları projelerinin yanı sıra, önceki çalışmalarına, yapıtlarına ilişkin bir portfolyo istenmektedir. Bu portfolyoda önceki yapıtlarına ait yeterli bilgi ve belge bulunması gerekmektedir. Aksi halde, başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
– Başvurular istrotarysanat.com/b_formu.html adresinden yapılacaktır. Bu adresteki başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve aşağıda açıklanan dijital belgelerin yüklenmesi gerekmektedir.

Başvurular ile ilgili daha detaylı bilgi ve dijital belgelerle ilgili detaylar için https://istrotarysanat.com/basvuru.html adresini ziyaret edebilirsiniz.

Jüri
Ayda Elgiz , Aydın Harezi, Ayşe Umur, Başak Şenova, Fatoş İrwen, Hera Büyüktaşçıyan, Dr. İpek Duben, Murad Ardaç, Nural Denker, M. Özalp Birol

Son Başvuru Tarihi
20 Nisan 2022

Sergi Tarihleri
İstanbul Rotary Sanat Ödülü ve Yarışması Ödül Kazanan Sanatçılar Sergisi
22 Nisan -1 Mayıs 2022

2023 tarihleri açıklanınca güncellenecektir.

 

 

Kapak Görseli: Su Erekul / BASE Istanbul 2023 

    If your proposal is evaluable, a return will be made within 5 working days. If you do not get a response to your offer within 5 working days, it means that your offer is not likely to be evaluated.
      Teklifinizin değerlendirilebilir olması durumunda en geç 5 iş günü içerisinde dönüş yapılacaktır. 5 iş günü içerisinde teklifinize yanıt alamamanız teklifinizin değerlendirilme olasılığı bulunmadığı anlamına gelmektedir.