Tüm Detaylarıyla Türkiye’deki Sanat Yarışmaları

Genç sanatçıların geniş sanat çevreleri tarafından tanınmalarında önemli bir rolü olan sanat yarışmaları ve sergileri, sanat üretiminin devamlılığı konusunda da ciddi bir destek sunuyor.

Sanatçılar için önemli bir rehber niteliğinde olan, Türkiye’nin önde gelen sanat yarışmaları içeriğimizi 2024 yılı programı açıklanan yarışmalarla güncellemeye devam ediyoruz.

Akbank 42. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması

Akbank 42. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması, çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri desteklemek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenmektedir.

Gelecek-geçirmez: kanıt, prova, direnç

Esinini ilk kez 1980’li yıllarda bilişim teknolojileri alanında beliren “futureproof’ teriminden alan açık çağrının odağı, günümüzde toplumsal hayatın sağlıktan finansa, kurumsal iletişimden bilişime ve iklim değişikliğine uzanan tüm alanlarında geleceği senaryolaştırarak ve prova yöntemleriyle canlandırarak kontrol altına alma, geleceğe dirençli, gelecek geçirmez bir gerçeklik üretme pratikleri.

Geleceğin ve gelecek tahayüllerinin giderek felaket odaklı senaryolar etrafında şekillenmesi gerçek/kurmaca sınırının değişen haritalarını düşünmeye davet ediyor. Politik ve ekonomik baskılar ve kısa vade diktası altında genleşen “şimdiki zaman” hem geçmişi hem geleceği yutmaya çalışırken; yapay zeka ve AR/VR uygulamaları gibi geleceğin teknolojileri, kamusal tartışma zamanının çok ötesinde bir hızla bu şimdiki zamana uzanarak veri, kanıt ve bilgi ekosistemlerini dönüştürüyor. Ortaya çıkan bu gerçeklikleri ve içerdikleri yeni zaman ilişkilerini kamusal olarak nasıl ve nerede temsil edebiliriz?

Geleceği risk yönetim tekniklerinden kurtarıp kolektif bir hayal gücünün alanına; bilinmeyeni ve beklenmeyeni kucaklayabilen ortak mitolojilerin alanına nasıl yeniden çekeriz? En uç kurmaca senaryoların provaları ile en gündelik detaylarına dek riskten muaf tutulmaya çalışılan bir gelecek, hiç gelecek midir? yoksa hiç gelmeyecek midir?

Jüri Üyeleri:

Kerem Ozan Bayraktar (Sanatçı, akademisyen)
Tuçe Erel (Bağımsız küratör – sanat eleştirmeni)
Aslı Seven (Küratör)
Gönül Nuhoğlu (Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Yöneticisi)
Derya Bigalı (Akbank Sanat Müdürü)

Başvuru koşulları:
– Yarışma; T.C. vatandaşlarının katılımına açıktır.
– Yarışmaya 40 yaş altındaki kişiler başvurabilir.
– Yarışma; resim, heykel, fotoğraf, video, performans, seramik, cam, baskı, grafik tasarım,
yerleştirme, işitsel sanat ve yeni medya gibi çağdaş sanatın tüm ifade biçimlerine açıktır.
– Yarışmaya üniversitelerin lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri veya mezunları katılabilir.
Katılımcılar, resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı,
animasyon, cam, seramik, geleneksel sanatlar, fen edebiyat fakültelerine bağlı birimler, sanat
yönetimi, mimarlık, mühendislik, sosyal bilimler, sahne sanatları ile müzik ve ses alanlarında
tahsil yapmış olabilirler.

Başvuru Tarihi
5 Haziran – 27 Temmuz 2024

Sergi Tarihleri
5 Haziran – 31 Temmuz 2024, Akbank Sanat

LOKAL01 Açık Çağrı Sergisi

Eldem Sanat Alanı | Fırın, bu yıl ilk kez düzenleyeceği açık çağrı sergisi LOKAL01’e Eskişehir’de yaşayan ve üreten genç sanatçıları davet ediyor.

Başvuru Koşulları
– Eskişehir’de yaşayan ve üreten sanatçılar
– Başvurular her tür malzeme ve tekniğe açıktır.
– Sunulan eserlerin hazır olması ve daha önce sergilenmemiş olması
– Başvuranların 1 Ocak 2024 tarihinde 40 yaşından gün almamış olmaları

Başvurular ile ilgili daha detaylı bilgi için burayı tıklayabilirsiniz.

Jüri
Melike Bayık, Esra Eldem, Oğuz Karakütük, Melike Taşcıoğlu Vaughan

Son Başvuru Tarihi
20 Nisan 2024

Sergi Tarihleri
8 Haziran – 14 Temmuz 2024

Elgiz Müzesi Teras Heykel Sergileri

Elgiz Müzesi’nin gerçekleştirdiği Teras Sergileri kapsamında 16. Teras Sergisi’ne kadar 284 sanatçının 437 yapıtı sergilenmiştir. Müzenin 1500m2lik açık sergileme alanında 2024 yılı Haziran ayında açılışı gerçekleştirilen Teras Sergisi’nin başlığı “Bir Düş’ün İzinde” olarak belirlendi. 16. Teras Sergisi için yapılan açık çağrıya 130 sanatçı, 147 eserle katıldı. Bu yıl, 40 sanatçının eseri Elgiz Müzesi terasında sergilenecektir. Her yıl aramıza katılan genç sanatçılarla farklı anlatım dillerini bir araya getiren teras sergileri, heykel sanatı için büyük bir birikim oluşturmaktadır. Sanat alanının bu birikiminden koleksiyonlara taşınan yapıtlar bugünün izini geleceğe taşımaktadır. Bu yıl Teras’tan bakışımızı geçmişten gelen izi sürerek geleceğe, sanatçının düşleyeceği yeni perspektiflere doğru çeviriyoruz.

Teras Sergisi’nin başlığı “Bir Düş’ün İzinde”; sanatçıyı kendi üretim alanından görüneni taklit etmeyen, düşlediğini görünür kılan bir iz sürmeye davet ediyor. İz, anlam olarak geride bırakılanı ifade ederken; bellekte yer alan ya da bellekten silinmiş olan, kalemin yüzeyde bıraktığı çizgi; çizginin düzlemde oluşturduğu hareket, birçok yüzeyin bir araya gelmesi ile uzamda ortaya çıkan üç boyutlu form kavramları ile katmanlaşabilir.

Sanat tarihi boyunca gerçeklik ve yanılsamanın içerisinde sanatçının gözünden aktardığı dünya, modern sanatın düş gören çizgilerine, formlarına, renklerine yerini bıraktı… Algıladığımız dünyanın kendi bakış açımızdan yeni bir perspektif ile ortaya çıkan izdüşümüdür uzamda yer alan. “Bir Düş’ün İzinde”; gerçekliğin şiirselliğe dönüştüğü; düşlerin peşinden geleceğe bizi götürecek bir ütopyanın izini de sürmektedir. Farklı perspektiften bakıldığında “iz” çok boyutlu bir sözcüktür. “İz” zaman katmanlara ayrıldığında içerisinde geçmişe atfedilmeyen, geçmişten geleceğe doğru tam da şimdi ve burada var olanın tezahürüdür aynı zamanda. Geçmişte olan bir şeye atfedilmeyendir, kendi geleceğini inşa edendir. Derrida’nın “Différance” metninde belirttiği gibi; başlangıçsal ve sürekli bir sentez olarak yaşayan şimdiye sürekli olarak geri dönülen, kendi içine toplanan ve toplayan – tutulum izleri ve ileriye dönük açılımların bir sentezidir.

İz, aynı zamanda izini sürdüğümüz kavramın, formun yapı-söküme uğratılarak yeni anlam alanları açmaktadır. İz, yol açandır; bellek ve anlam katmanlarına doğru…Tam da bu noktada düş gördürendir sanat yapıtında…

Bu bağlamda, Elgiz Müzesi 16. Teras Sergisi’nde sanatçıların sergilenecek yapıtları, bulunduğu mekanın fiziksel ve mekansal gerçekliği içerisinde sanatçının düşlerinin izini sürmeye yönlendirecektir.

Meliha Sözeri

Jüri Üyeleri
Seyhun Topuz, Rahmi Aksungur, Nilüfer Ergin, Meliha Sözeri, Ömer Emre Yavuz ve Can Elgiz

Ödüller
– Seçilen sanatçıların heykelleri açık hava teras sergisinde sergilenmeye hak kazanacaktır.

Başvuru Koşulları
– Sergi tüm sanatçılarına açıktır.
– Sergiye 2021 yılı ve sonrasında üretilmiş yapıtlar kabul edilecektir.
– Yapıtların daha önce sergilenmemiş olması zorunludur.
– Yapıtlar açık hava koşullarına uygun boyut ve dayanıklılıkta olmalıdır.

Son Başvuru Tarihi
9 Mart 2024

Sergi Tarihleri
14 Haziran – 2 Kasım 2024

Genç Yeni Farklı’24 (Berlin & Miami)

Zilberman, 12 yıldır düzenlediği Genç Yeni Farklı (GYF)’yı Berlin ve Florida’ya taşıyor. Türkiye’yle eş zamanlı duyurulacak olan açık çağrı sonucu düzenlenecek sergiler, uluslararası sanat topluluklarıyla bağlantı kurmayı ve Türkiye dışındaki genç sanatçılara fırsatlar sunmayı amaçlıyor. Her lokasyon için ayrı bir açık çağrı duyurulacaktır. Detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Son Başvuru
Miami: 20 Nisan 2024
Berlin: 4 Mayıs 2024

Sergi Tarihleri
Miami: 28 Haziran – 23 Ağustos 2024
Berlin: 18 Temmuz – 24 Ağustos 2024

Genç Yeni Farklı’24 (İstanbul)

Zilberman’ın genç sanatçıları desteklemek, onlara görünürlük kazandırmak amacıyla her yıl düzenlediği Genç Yeni Farklı seçkisi, 2023-2024 sezonun son sergisi olarak Zilberman’ın Piyalepaşa’daki galeri mekânında yer alacak.

Başvuru Koşulları
– Genç Yeni Farklı başvuruları her tür sanatsal malzeme ve stil ile üretilmiş işlere açıktır.
– Başvuranların 1 Ocak 2024 tarihinde 35 yaşından gün almamış olmaları ve herhangi bir galeri tarafından temsil edilmiyor olmaları gerekmektedir.
– Sanatçıların daha önceki yıllarda gerçekleşen Genç Yeni Farklı sergilerinde işleri gösterilmemiş olmalıdır.

Jüri
Lena Alpozan, Melike Bayık, Latife Bayraktar, Neriman Polat, Gizem Demirçelik

Son Başvuru Tarihi
2 Haziran 2024

Sergi Tarihleri
27 Temmuz – 30 Ağustos 2024

BASE İstanbul

Türkiye’nin yeni mezun sanatçı platformu BASE’in 2024 edisyonu için başvurular başladı. BASE bu yıl Türkiye’deki üniversitelerin resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, geleneksel Türk sanatları, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, animasyon, cam ve seramik, tekstil, mimarlık bölümlerinden 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 tarihleri arasında mezun lisans ve lisansüstü öğrencilerinin başvurusuna açıktır.

Seçici Kurul 

Ari Meşulam, Bahar Kizgut, Coşar Kulaksız, Daryo Beskinazi, Derya Yücel, Ergin Çavuşoğlu, Esra Aliçavuşoğlu, Gülay Semercioğlu, Nermin Er, Oya Delahaye, Serkan Özkaya, Sinan Demirtaş, Yaşam Şaşmazer ve Yekhan Pınarlıgil.

Başvuru koşulları:

– Mezuniyet tarihi 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında olmalıdır. Özel ve zorunlu sebeplerle mezuniyeti Şubat 2025 yılında gerçekleşecek olanların başvuruları da değerlendirmeye alınabilecektir. Başvuru için 2024 yılı sonuna kadar mezun olunması gereklidir. BASE’in son başvuru tarihi olan 15 Haziran 2024’e kadar mezun olunmuş olması gerekmemektedir. Başvurunuz sırasında henüz mezun olmamış olabilirsiniz; mezuniyet tarihinizin 31 Aralık 2024’ten önce olması yeterlidir.
– Tekstil bölümünde hazır giyim/moda tasarım kategorisinde başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Tekstil malzemelerini yapıtlarında sanatsal ifade aracı olarak kullanan, tekstil bölümünün bu çerçevedeki alt dallarından baskı tasarımı, yüzey tasarımı gibi alanlarda çalışmalar sunan adayların başvuruları kabul edilecektir.
– Eserler özgün olmalıdır.
– Adaylar, BASE’e 1 ila 3 adet çalışma ile başvuru yapabilirler. Her bir çalışma için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır. Çok parçadan oluşan seri çalışmalar tek bir başvuru şeklinde yapılmalıdır.

Başvurular ile ilgili daha detaylı bilgi için burayı tıklayabilirsiniz.

Başvuru Tarihi
1 Mayıs – 15 Haziran 2024

Sergi Tarihleri
2024 tarihleri açıklanınca güncellenecektir.

Mamut Art Project 2024

Güncel sanatta yılın umut vadeden sanatçıları için benzersiz bir keşif alanı olmayı başaran Mamut Art Project, sanat kariyerinin başında olan bağımsız yeteneklerin çalışmalarını koleksiyonerler, küratörler, galeriler, kültür-sanat kurumları ve sanatseverlerle buluşturuyor.

Ödüller
– Bağımsız sanatçılara katılım olanağı: Sanatçı, kimseye bağlı olmadan, fuar çapında bir sergide kendine özel alanlarda eserlerini sergileyebilecek.
– Sanatçılara danışmanlık desteği: Başvuru sürecinden, sergi sonuna kadar tüm sanatçılara Mamut Art Project ekibi tarafından danışmanlık desteği sağlanacak.
– Network: Sanatçılar, etkinliğe davetli ve Mamut takipçisi olan birçok galeri sahibi, küratör ve koleksiyoner ile bir araya gelecekler.
– Sanatseverler ile direkt iletişim: Sanatçılar, sanatseverler ile birebir iletişim halinde olacağından eserleri ile ilgili gelebilecek soruları, yorumları kendileri duyup, cevaplayabilecekler.
– Galeri standartlarında sunum alanı.
– PR ve pazarlama: Sergi için yapılacak olan PR ve Pazarlama çalışması sanatçıların kendilerini tanıtması için müthiş bir fırsat yaratacak.
– Katalog: Seçilen sanatçılar ve eserleri katıldıkları edisyona özel sergi kataloglarında yer alacak.
– Dijital ve sosyal mecralarda yer alma ve etkileşim: Seçilen sanatçıların eserleri ve özgeçmişleri Mamut Art Project sitesinde ve sosyal ağlarda yer alacak ve sanatçılara, özel davet gecesi ve sonrasında, kısa zaman içerisinde birçok sanatsever ile tanışabilme imkanı yaratılacak.
– E-mail duyuruları: Sergi için yapılacak e-mail duyuruları sanatçıların kendilerini tanıtmalarında büyük destek sağlayacak.

Başvuru Koşulları
Başvurular, 5 kişilik jüri tarafından değerlendirilecek olup, sergiye katılmaya hak kazanan sanatçılar jüri puanlaması sonucunda belirlenecektir.

– Mamut Art Project 2024 jürisi Amira Akbıyıkoğlu, Arzık, Burçak Bingöl, Jessica Cerasi, Haro Cümbüşyan ve Adnan Yerebakan’dan oluşmaktadır
– Projeye kabul edilecek başvurularda hiç bir yaş ya da eğitim sınırlaması yoktur
– Başvuru ve katılım ücretsizdir (satış ve komisyon bilgileri aşağıdadır)
– Sanatçılar, Mamut Art Project sergisinde, başvuru sürecinde sunacağı eserlerin birebir aynısını sergilemek zorundadır (seriye uygunluğa göre sonradan eklemeler yapılabilir)
– Sergiye sadece orjinal sanat eserleri kabul edilecektir
– Sanatçıların stand paylaşması kolektif çalışma olmadığı sürece mümkün değildir
– Başvuru süreci 2 aşamadan oluşmaktadır. Ön elemeyi geçen sanatçılar jürimiz tarafından değerlendirilecektir
– Sanatçılar eserlerini sergi tarihinden 2 gün önce sunum alanına kendi imkanları ile getirmelidir
– Sanatçılar satışı yapılmamış eserlerini sergi bitiminde mekandan almak ile yükümlüdür
– Başvuru formlarında özgeçmiş ve eser bilgileri kısmını özenle doldurulması rica edilir
– Fiyatlandırma, Mamut Art Project satış direktörü ile birlikte yapılacaktır

Jüri
Amira Akbıyıkoğlu Arzık, Burçak Bingöl, Jessica Cerasi, Haro Cümbüşyan ve Adnan Yerebakan

Başvuru hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Tarihleri
27 Kasım 2023 – 14 Ocak 2024

Sergi Tarihleri
22 – 26 Mayıs 2024, Yapı Kredi bomontiada

İstanbul Rotary Sanat Fonu

İstanbul Rotary Kulübü Derneği, sanatçılara destek olmak ve ülkemizin sanat alanındaki gelişimine katkıda bulunmak amacıyla: “İstanbul Rotary Sanat Ödülü Yarışması ve Sergisi” programını güncelleyerek, “İstanbul Rotary Sanat Fonu” programını oluşturmuştur.

İstanbul Rotary Kulübü yönetiminin onayıyla oluşturulan bu programa sanatçılar tamamlanmış işleri ile değil, fon desteği ile gerçekleştirmeyi öngördükleri projeleriyle başvuracaklardır. Fon desteği almaya hak kazanan sanatçıların, projeleri sonucunda ürettiği yapıtlar ilgili medyada, dijital platformlarda kamuyla ve sanat çevreleriyle buluşturulacak ve günün koşullarına bağlı olarak, İstanbul Rotary Kulübü tarafından belirlenecek uygun mekânlarda / platformlarda sergilenebilecektir.

Başvuru Koşulları
– Adaylar, bu fona güncel sanat alanında üretilen tek bir yapıtla (resim, heykel, fotoğraf, seramik, video, performans, dijital sanat, işitsel sanat, sanatçı kitabı gibi mecralarda üretilmiş olabilir) katılabilirler. Yapıtlar daha önce sosyal medya ve youtube, vimeo gibi kanallarda sergilenmemiş ve henüz üretilmemiş olmalıdır.
– Adayların T.C. ya da KKTC vatandaşı ve Türkiye’de ya da KKTC’de mukim olmaları gerekmektedir.
– Fon desteğine başvuru için alt yaş sınırı 25, üst yaş sınırı ise 40’tır.
– Adaylar, fon desteğine, tek başlarına veya ekip olarak başvurabilirler.
– İstanbul Rotary Kulübü’nün üyelerinin birinci dereceden akrabaları ve yakınları bu fon desteğine başvuramaz.
– Adaylardan, fon desteğine başvurdukları projelerinin yanı sıra, önceki çalışmalarına, yapıtlarına ilişkin bir portfolyo istenmektedir. Bu portfolyoda önceki yapıtlarına ait yeterli bilgi ve belge bulunması gerekmektedir. Aksi halde, başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Başvurular ile ilgili daha detaylı bilgi ve dijital belgelerle ilgili detaylar için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.

Jüri
Tolga Kılıç, Ayda Elgiz Güreli, Ayşe Umur, Fatoş İrwen, Hera Büyüktaşçıyan, Işın Önol, İpek Duben, Nural Denker, M. Özalp Birol

Son Başvuru Tarihi
30 Nisan 2024

Sergi Tarihleri
2024 tarihleri açıklanınca güncellenecektir.

Genç Sanat: 10. Güncel Sanat Proje Yarışması

Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığının düzenlediği Genç Sanat yarışması, günümüz sanatının başlıca dinamikleri olan fotoğraf, video, yerleştirme, yeni medya, resim, çizim, obje vb. üretimleri, ülkemizdeki güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek amacıyla düzenlenmektedir. Yarışma aynı zamanda yaratıcı genç sanatçıların keşfedilmesini, yenilikçi üretimleri arttırmayı ve bu eserlerin geniş kitlelerce izlenmesini hedefler.

Ödüller
– Genç sanat yarışmasında başarı ödülüne layık görülen 5 esere ayrı ayrı 35 bin lira takdim edilecek olup, yarışmanın mansiyon ödülü 5 eser için ayrı ayrı 17 bin lira, sergileme ödülü ise 20 eser için yine ayrı ayrı 8 bin lira olacak.

Başvuru Koşulları
– Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışında ülkemiz ve YÖK denkliği olan yurtdışındaki üniversitelerin; Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu (önlisans), Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ile uygulamalı sanat eğitimi veren Eğitim Fakültelerinin lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) düzeyde eğitim gören ve mezun olmuş T.C. vatandaşı katılımcılara açıktır. Söz konusu katılımcıların 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.
– Önlisans/ lisans eğitimini yukarıda belirtilen fakültelerde tamamlayan ancak lisans/ lisansüstü eğitimine farklı fakülte/enstitülerde devam eden kişilerin katılımı ancak hâlihazırda öğrenim gördükleri üniversitelerden güncel öğrenci belgesinin yanında lisans diplomalarını beyan etmeleri durumunda kabul edilecektir. Ayrıca yukarıda belirtilen fakülteler dışında öğrenim gören ancak güzel sanatlar eğitimi veren farklı fakülte ve enstitülerden ders alan öğrenciler transkriptlerini beyan etmek şartıyla yarışmaya katılabilirler.
– Yarışma; video, fotoğraf, yerleştirme, yeni medya, grafik, resim, seramik, baskı, heykel ve karışık teknik gibi görsel sanatın tüm ifade biçimlerine açıktır.
– Katılımcılar görsel sanatlar içerisinde değerlendirilebilecek kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzeme ile eser ya da projelerini hazırlamakta, yeni yaklaşımlar önermekte serbesttirler. Ancak eserin kapalı mekânda sergileneceği düşünülerek hazırlanması gerekmektedir.
– Her katılımcı daha önce herhangi bir yarışmada (sosyal medya, youtube v.b platformlarda düzenlenen yarışmalar da dâhil) ödül almamış ya da sergilenmemiş ve son iki (2) yıl içerisinde üretilmiş kendilerine ait özgün bir (1) adet eser ile yarışmaya katılabilir.
– Eserlerin en uzun kenarı, genişliği veya yüksekliği iki buçuk (2,5) m’yi, videoların süresi ise iki (2) dakikayı geçmeyecek şekilde olmalıdır.

Başvuru hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Son Başvuru Tarihi
19 Ağustos – 19 Eylül 2024

Sergi Tarihleri
2024 tarihleri açıklanınca güncellenecektir.

Gençlere Alan Açık: Medya Sanatı Yarışması

İBB Kültür AŞ, genç sanatçılara kendilerini ifade edebilecekleri alan yaratma hedefiyle başlattığı yarışmaların ikincisini medya sanatı alanında düzenliyor. Türkiye genelinde gençlerin özgün eserleriyle katılabileceği Gençlere Alan Açık: Medya Sanatı Yarışması proje sahipliğini Banu Seyhan’ın yapıyor. Yarışma kapsamında; sanatı, teknoloji ile bir araya getiren, sanatçı ve tasarımcıların geleceğin öncü bakış açılarıyla oluşturdukları medya sanatını en iyi yansıtan eserler belirlenecek. Türkiye’deki üniversitelerin lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve/veya mezunlarının özgün çalışmalarıyla katılabilecekler.

Başvuru Koşulları

-Yarışmaya sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılım sağlayabilecektir.
-Yarışmaya 30 yaş altı olmak kaydıyla Türkiye’de mevcut üniversitelerin lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri veya mezunları katılabilir.
-Yarışmanın türü; Medya Sanatı: Hareketli Görüntü yarışmasıdır. Hareketli Görüntü kapsamında video ve animasyon dışı başvuruların katılımı kabul edilmeyecektir.
-Başvurular, H264 codec, mp4 formatında hazırlanmış video dosyaları olmalıdır.
-Yarışmaya katılım ücretsizdir.
-Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayanır.
-Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılacaktır.
-Yarışmaya hem bireysel hem kolektif olarak başvurular kabul edilecektir.
-İki kişiden fazla kolektif çalışmalarda katılımcı bilgileri eser bilgi kısmına not olarak eklenmelidir.
-Her yarışmacı, yarışmaya 1 adet eser ile katılabilir.
-Yarışmaya katılan eserlerin, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış ve sergilenmemiş olması şart olup, -eserin özgün bir çalışma olması gerekmektedir.
-Yarışmaya son başvuru tarihi 26 Şubat 2024, saat:17.00 ‘dir.
-Yarışmaya başvuru, www.kultur.istanbul adresinden online yapılacaktır.
-Online başvuruda; katılım formu eksiksiz doldurulmalıdır.
-Öğrenci veya mezuniyet belgesi, eser hakkında bilgi ve eserin nasıl sergileneceğine dair teknik bilgiler gerekli alanlara eklenmelidir.
-Bilgilerin ve belgelerin eksik olması durumunda başvuru, seçici kurul elemesine girmeden değerlendirme dışı bırakılacaktır.
-Yarışmada seçici kurul tarafından belirlenen eserler Kültür AŞ Taksim Sanat galerisinde sergilenecek olup birinci, ikinci ve üçüncü “Seçici Kurul” oyları ile belirlenecek, “Halk Ödülü” ise RADAR İstanbul üzerinden yapılacak oylama ile halk tarafından seçilecektir.
-Yarışmada Birinciye 75.000 TL, İkinciye 50.000 TL, Üçüncüye 25.000 TL ve Halk Ödülüne seçilene ise 25.000 TL verilecektir.
-Ön elemeyi geçen eserler 19 Mart 2024 tarihinde e-posta ile duyurulacaktır.
-Sergilemeye hak kazanan eserlerin yüksek çözünürlüklü dokümanları mail yoluyla istenecektir.

Jüri
Derya Yücel, Ecem Dilan Köse, Lalin Akalan, Mehmet Ünal, Murat Abbas, Ouchhh ve Selçuk Artut’

Son Başvuru Tarihi
26 Şubat 2024

Sergi Tarihleri

2024 tarihleri açıklanınca güncellenecektir.

İGA ART Sanat Projeleri Yarışması

(İlan edildiğinde 2024 bilgileriyle güncellenecektir.)

İstanbul Havalimanı, ulaşım merkezi olmanın yanı sıra, kültürlerin de karşılaştığı bir alan olarak; İGA ART Sanat Projeleri Yarışması ile birlikte, İstanbul’un kültür ve sanatla harmanlanmış kimliğiyle Anadolu coğrafyasının kültürel hafızasını, farklı kültürlerle buluşturmayı amaçlamaktadır. İGA ART Sanat Projeleri Yarışması şeffaf ve disiplinler arası yaklaşımı benimseyen, sanatçıların fikirlerini merkeze alan açıklıkta ve genç sanatçılara alan açacak yapıda kurgulanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda; ülkemiz plastik sanatlar alanında üretim yapan her kuşaktan sanatçıların eserleri ile İstanbul Havalimanı kimliğinin ülke coğrafyası ve kültürü ile bütünleşmesi ve evrensel değerlerle buluşması hedeflenmektedir.

Çevre dostu malzeme tercihlerinde öneride bulunan organizasyon, İGA’nın sürdürülebilirlik politikası dahilinde sürdürülebilirlik kültürünün yaygınlaşmasına vurgu yapmaktadır. Havalimanı içerisinde sanat eserlerinin yer alacağı alanlar belirlenmiş ve bu alanlara gelecek eserlerin seçilmesi için açık çağrılı bir proje yarışması düzenlenmesine karar verilmiştir. Birden fazla farklı proje alanlarından oluşan yarışmanın ilk iki etabı sanatçıların tekliflerine açılmıştır.

Jüri Üyeleri
Hüsamettin Koçan, Deniz Odabaş, Gülveli Kaya, Marcus Graf, Mehmet Ali Güveli, Murat Tabanlıoğlu, Nazlı Pektaş, Seyhun Topuz, Seçkin Pirim

Ödüller
-İGA ART Sanat Projeleri Yarışmaları’na başvurarak detay çalışma ileten tüm sanatçıların projeleri İstanbul Havalimanı içerisinde sergilenecek ve kataloglanacaktır.
-Kısa isteye kalacak olan proje sahiplerine 50.000 TL ödül verilecektir.
-Yarışmayı kazanan proje sahibine verilecek büyük ödül 2.000.000TL’lik telif bedelidir.

Başvuru Koşulları
-İstanbul Havalimanı Sanat Projelerine sanatçılar, başvuru ve şartname metnindeki kriterler kapsamında “teklif dosyası” vererek katılabileceklerdir.
-Toplamda 17 farklı proje alanından oluşan yarışmanın ilk iki etabı sanatçıların tekliflerine açılmıştır. Yarışmanın ilk etabında yer alan 1. Kategori proje alanı sadece 35 yaş altı sanatçılara açıktır. 2. Kategori proje alanları için ise yaş sınırlaması yoktur.

Başvuru hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Tarihi
2024 tarihleri açıklanınca güncellenecektir.

Sergi Tarihi
2024 tarihleri açıklanınca güncellenecektir.

Nuri İyem Resim Ödülü

(İlan edildiğinde 2024 bilgileriyle güncellenecektir.)

2006 yılından beri Evin Sanat Galerisi tarafından verilen Nuri İyem Resim Ödülü, büyük usta Nuri İyem’i anmak ve Türkiyeli genç ressamları desteklemek amacını taşıyor. Nuri İyem Resim Ödülü 2022, Covid-19 salgını nedeniyle geçen yıl olduğu gibi iki aşamalı başvuru formatında katılımcılara açılacaktır.

Ödüle başvurmak isteyenlerin, ilk olarak 5 – 15 Mayıs 2022 tarihlerinde, başvuru formunu çevrimiçi olarak eksiksiz doldurmaları gerekmektedir. Ardından açıklanacak listede yer alan katılımcılardan; eserlerini 25 Mayıs – 3 Haziran 2022 tarihleri arasında, Evin Sanat Galerisi adresine teslim etmeleri istenir.

Jüri Üyeleri
Fırat Arapoğlu, Gamze Büyükkuşoğlu, Cansen Ercan, Memet Güreli, Ümit İyem, Prof. Dr. Erhan Karaesmen, Temür Köran, Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu ve Feyyaz Yaman

Ödüller
– Ödül alan sanatçıya 15.000 Türk Lirası’nın yanı sıra, Ödül Belgesi ile Nuri İyem Resim Ödülü’nü simgeleyen ve Prof. Rahmi Aksungur tarafından özel olarak üretilen bronz heykel verilecektir.
– Ödül kapsamında, 2019 yılından itibaren Evin Sanat Galerisi’nin kurucusu Evin İyem’in anısına Evin İyem Jüri Özel Ödülü verilmektedir. Bu ödül Nuri İyem Resim Ödülü’nü alan eser veya eserler dışında, jürinin belirleyeceği başka bir esere verilmektedir.
– Evin İyem Jüri Özel Ödülü’nü alan sanatçıya 7.500 Türk Lirası’nın yanı sıra Ödül Belgesi ile birlikte Evin İyem Jüri Özel Ödülü’nü simgeleyen ve Nasip İyem yapıtının, ödüle özel hazırlanmış bir röprodüksiyonu verilecektir.

Başvuru Koşulları
– Ödüle başvurmak isteyenlerin www.evin-art.com web adresinde yer alan başvuru formunu çevrimiçi olarak eksiksiz doldurmaları gereklidir.
– Her katılımcı; ödüle daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, sergilenmemiş veya yayınlanmamış en fazla 2 eser ile katılabilir.
– Katılımcılar ödüle başvurduğu eser veya eserler haricinde, en az 10 (on) adet eserinin görselini başvuru linkindeki ilgili alana yükleyecektir.
– Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri ve Evin Sanat Galerisi’nin anlaşmalı sanatçıları dışında 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tüm sanatçılara açıktır.
– Nuri İyem Resim Ödülü, tuval veya duralit, sunta, kontraplak benzeri sıkıştırılmış ahşap malzemeler üzerine yağlıboya, akrilik boya veya karışık teknikle uygulanan eserleri kapsamaktadır. Kağıt üzerine çalışılmış veya cam ile çerçevelenmiş eserler kabul edilmeyecektir. Ödüle başvuracak eserlerin kenar ölçüleri 140 cm’den uzun olmamalıdır.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Günleri 
2024 tarihleri açıklanınca güncellenecektir.

Sergi Tarihleri
2024 tarihleri açıklanınca güncellenecektir.

Milliyet Sanat “Heykelde Yeni Keşifler” Yarışması  

(İlan edildiğinde 2024 bilgileriyle güncellenecektir.)

Türkiye’nin en köklü sanat ve kültür dergisi Milliyet Sanat’ın düzenlediği ‘Heykelde Yeni Keşifler’ yarışmasının sponsorluğunu Mesa Holding üstleniyor. Yarışma, henüz keşfedilmemiş yetenekleri desteklemeyi, özellikle galerilerde temsiliyeti olmayan sanatçılara yeni kapılar açmayı ve Türkiye’de heykel sanatının gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Jüri Üyeleri
– Aslı Sümer, Berrak Barut, Derya Yücel, Ebru Özdemir, Filiz Aygündüz, Melike Bayık, Meltem Demirören Oktay, Prof. Neslihan Pala, Sabiha Kurtulmuş, Seçkin Pirim ve Sinem Konu Keskinok

Ödüller
– Kazanan yarışmacılara üretim desteği ve sergileme imkanı tanınan yarışmada, seçici kurul tarafından 10 eser belirlenecek. 10 finalist arasından ilk 3’e giren yarışmacıların her biri 15 bin TL üretim desteği almaya hak kazanırken III. Heykelde Yeni Keşifler yarışmasında birinci seçilen genç sanatçı ise, yurtdışında bir ay süren sanat eğitimi ödülünün de sahibi olacak. Ayrıca yarışma sponsoru Mesa Holding tarafından seçilen bir esere, Mesa Özel Ödülü takdim edilecek.

Başvuru Koşulları
– Sanatçılar yarışmada dereceye giren eserlerden oluşan “Heykelde Yeni Keşifler” sergisinde, başvuru sürecinde sunacağı eserlerin birebir aynısını sergilemek zorundadır. (Sergiye uygunluğuna göre sonradan eklemeler yapılabilir.)
– Sergiye yeni üretilmiş ve daha önce sergilenmemiş orijinal sanat eserleri ile proje başvuruları kabul edilecektir.
– Başvuru formlarında özgeçmiş ve eser bilgileri kısmının özenle doldurulması rica edilir.
– Projeye kabul edilecek başvurularda yaş ve eğitim sınırı yoktur. Katılacak sanatçıların herhangi bir galeri ile sözleşmeli çalışmıyor olması gerekmektedir. Fiyatlandırma proje danışmanları ile birlikte yapılacaktır.
– Eserlerin gidiş/dönüş nakliyesi Kemer Country tarafından karşılanacaktır. Seçilen sanatçılara iletişim bilgilerinden ulaşılacağından, kendilerine ulaşabilecek güncel e-mail adresi ve telefon numarası gerekmektedir.
– Görseller anlaşılır ve iyi kalitede olmalıdır. (Proje sunumları şartnameye uygun olmalıdır)
– Görsellerin, net, yüksek çözünürlüklü ve iyi bir ışık altında çekilmiş olmaları, heykelin 180 derece ön/arka video görüntüsü gerekmektedir.
– Önerilen eserler dış mekan şartlarına dayanıklı olmalıdır. İç mekan önerileri bu projede değerlendirilmeyecektir.
– Her sanatçı 5 farklı eserle katılabilir. Her bir eser için ayrı başvuru yapılır, seri başvuru alınmaz, her başvuruya ayrı isim verilir.

Bașvurular hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Tarihleri
2024 tarihleri açıklanınca güncellenecektir.

Sergi ve Müzayede Tarihleri
2024 tarihleri açıklanınca güncellenecektir.

Alfa

(İlan edildiğinde 2024 bilgileriyle güncellenecektir.)

Müze Evliyagil bünyesinde kısa süreli sergi ve projelerin de gerçekleştirildiği ArtOda, dört sene önce ilki yapılan Alfa serisine bu yıl da yine “Alfa 2022” olarak Ankara’da genç sanatçılara itici bir güç olabilmek adına, her sene değişmek koşuluyla sanatçı, koleksiyoner, küratör ve akademisyenlerin oluşturduğu jürinin vereceği karar doğrultusunda, daha önce kişisel sergi açmamış bir genç sanatçının ilk sergisini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Başvuru Koşulları
-Başvurular her tür malzeme ve tekniğe açıktır.
-Katılımcıların yalnızca Ankara’da bulunan üniversitelerin resim, heykel, seramik, fotoğraf, video, grafik tasarım bölümlerinin lisans, yüksek lisans veya doktora programlarına devam eden veya bu programların birinde öğrenimlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
-Katılımcıların 1 Ocak 2022 tarihinde 35 yaşından gün almamış ve daha önce kişisel sergi açmamış olmaları gerekmektedir.
-Finalist olan katılımcı, Alfa 2022 sergisinde, başvuru sürecinde sunacağı eserlerin birebir aynısını sergilemek zorundadır. (Seriye uygunluğa göre sonradan eklemeler yapılabilir.)
-Katılımcılar en fazla 15 yapıttan oluşan ve tamamı bitmiş çalışmalardan oluşan PDF formatında hazırlanmış bir portfolyo sunmalıdır.
-Başvurular CD, DVD olarak Müze Evliyagil’e ziyaret gün ve saatleri arasında (perşembeden pazara 11.00-17.00 saatleri arasında) teslim edilmeli veya info@muzeevliyagil.com adresine gönderilmelidir.

Jüri
Ahu Antmen, Ari Meflulam, Ezgi Yıldız, Mehtap Baydu, Ümmühan Yörük

Son Başvuru Tarihi
2024 tarihleri açıklanınca güncellenecektir.

Sergi Tarihleri
2024 tarihleri açıklanınca güncellenecektir.

  If your proposal is evaluable, a return will be made within 5 working days. If you do not get a response to your offer within 5 working days, it means that your offer is not likely to be evaluated.
   Teklifinizin değerlendirilebilir olması durumunda en geç 5 iş günü içerisinde dönüş yapılacaktır. 5 iş günü içerisinde teklifinize yanıt alamamanız teklifinizin değerlendirilme olasılığı bulunmadığı anlamına gelmektedir.    Love, Share, Live with Art

    Turkish and world art market, new works and artists
    Subscribe to our newsletter to follow us closely.