Günlükler 1898 – 1918

20. yüzyılın en önemli sanatçılarından Paul Klee’nin yaklaşık yirmi yıl boyunca tuttuğu Günlükler’i, dâhi ressamın sanat anlayışını, sıradışı kişiliğini, çok yönlü ilgilerini, zengin iç dünyasını ve yaşamın her kesitine pürdikkat kesilen büyük bir yazarı keşfetmek için mükemmel bir rehber niteliğinde.

Günlükler, Klee dendiğinde hemen aklımıza geliveren o çocuksu bakışın ortaya çıkmaya başladığı ilk gençliğinden edebiyat ve müzikle ilişkisine, doğaya dair gözlemlerinden sanatını derinden etkileyecek olan İtalya ve Tunus seyahatlerine, üslubunu oluşturma sancılarından Kandinsky ile birlikte yaptığı Bauhaus eğitmenliğine uzanan süreci; gerçeküstücülük, dışavurumculuk, kübizm ve soyut sanatı kendi özgün diline dönüştürme macerasını tüm yönleriyle yansıtıyor.

    If your proposal is evaluable, a return will be made within 5 working days. If you do not get a response to your offer within 5 working days, it means that your offer is not likely to be evaluated.
      Teklifinizin değerlendirilebilir olması durumunda en geç 5 iş günü içerisinde dönüş yapılacaktır. 5 iş günü içerisinde teklifinize yanıt alamamanız teklifinizin değerlendirilme olasılığı bulunmadığı anlamına gelmektedir.