Francis Bacon ve Nazi Propagandası

Francis Bacon ve Nazi Propagandası, Martin Hammer’ın ‘modern hayatın ressamı’ olarak nitelendirdiği, 20. yüzyılın en önemli ressamlarından Francis Bacon’ın yaşadığı dönemin yapıtları üzerindeki etkilerine odaklanıyor. Sanatçının, 1930’lu yıllarda yükselmeye başlayan Faşizm, ardından II. Dünya Savaşı, soykırım ve sonrasında Soğuk Savaş yıllarına tanık olduğu dönemlerde yaşadığı duyguların ve anılarının resimlerine yansıyan izleri sürülüyor. Dönemin diğer İngiliz sanatçılarından farklı olarak Nazi Almanyası, Hitler ve Faşizm konularına odaklanmasıyla onlardan ayrışan sanatçının resimlerinde kullandığı propaganda fotoğraflarının ve Faşist içerikli görsellerin ve belgelerin yeni ifade biçimleri bulması dikkat çekiyor. Bacon’ın en bilinen ve en sıra dışı yapıtlarını inceleyen Hammer, kitapta yer verdiği renkli ve siyah beyaz eser reprodüksiyonlarının yanı sıra sanatçının kendi arşivinde bulundurduğu kaynak fotoğraflarını da belgeliyor. Bu kapsamlı araştırmada, Bacon’ın çağdaş dünyanın birer yansımasına dönüşen eserleri üzerinden sanata olan yaklaşımının temeline iniliyor.

    If your proposal is evaluable, a return will be made within 5 working days. If you do not get a response to your offer within 5 working days, it means that your offer is not likely to be evaluated.
      Teklifinizin değerlendirilebilir olması durumunda en geç 5 iş günü içerisinde dönüş yapılacaktır. 5 iş günü içerisinde teklifinize yanıt alamamanız teklifinizin değerlendirilme olasılığı bulunmadığı anlamına gelmektedir.