Art50.net ve GaleriBU’dan PROFILER Sergisi

GaleriBU, sezon açılış sergisi için Art50.net sanatçılarını ağırlıyor.

1-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek PROFILER adlı sergide Baysan Yüksel, Eda Emirdağ, Erim Bikkul, Genco Gülan, Karbon, Özge Yağcı, Saliha Yılmaz ve Taşkın Esin’in yapıtları yer alacak.

Eda Emirdag, Tranas boredom no1, fotograf
Eda Emirdağ, Tranas Boredom No:1, fotoğraf

Küratörlüğünü İpek Yeğinsü’nün üstlendiği sergi, PROFILER sözcüğünün farklı anlamlarından yola çıkar. 

PROFILER sözcüğü farklı alanlarda kullanılmakla birlikte genel anlamda bir birey ya da durumun portresini çıkaran, ana hatlarını saptayan ve süreci iyileştirici öneriler getiren kişiyi ifade eder. Yazılım mühendisleri dinamik program analizi sırasında birer PROFILER’a dönüşerek, bir programın bellek kapasitesini ve hızını ölçümleyip optimizasyon yapmak için gerçekleştirdikleri işlemlerin tamamını “profiling” olarak tanımlarlar. Öte yandan kriminal alanda etkinlik gösteren PROFILER, bir suçun ardındaki potansiyel şüphelinin demografik özelliklerini tahmin eder; onu bu eyleme iten karakter özelliklerini çıkararak bir sonraki adımını tahmin etmeye çalışır.

Sanatçı da gerek kendi içsel dinamiklerinin, gerek içinde yaşadığı toplumun bir tür PROFILER’ıdır. Gözlem, algı ve sezgiye dayalı veriler aracılığıyla onu çevreleyen durumun portresini çıkarır; işlemediğini düşündüğü süreçlere duyarlılık göstererek alternatif önermeler üretir. Her bir yapıtında onu çevreleyen gerçekliğe dair ipuçlarının peşine düşer ve bu gerçekliğin evrileceği bir sonraki aşamanın “profilini” çizer.

Sergide Baysan Yüksel özgür iradeyi ve ikilemleri sorgulayan resimleriyle; Eda Emirdağ topluma ayna tutan video ve fotoğraflarıyla; Erim Bikkul kesme kağıt katmanlarıyla inşa ettiği figürlerle; Genco Gülan iktidar kavramına ironiyle yaklaşan heykeliyle; Karbon portre olgusunu yaşam/ölüm ikiliği üzerinden yorumladığı mekâna özgü yerleştirmesiyle; Özge Yağcı kadınlığa dair toplumsal baskıları ele aldığı asamblajıyla; Saliha Yılmaz farklı kimlikler yaratarak kurguladığı gerçeküstü portreleriyle; Taşkın Esin ise veriler üzerinden olasılık kavramını görselleştiren düzeneğiyle yer alıyor.

Sergi 1-22 Ekim tarihleri arasında GaleriBU’da, Pazar ve Pazartesi günleri hariç 11.00-19.00 saatleri arasında görülebilir.

Sergi Etkinlikleri

baysan-poster

 

saliha-genco-poster

 

 

finissage-poster-d

GaleriBU

Şahkulu Mah. Serdar-ı Ekrem Sok. No: 11 Galata, Beyoğlu, İstanbul

T: 0212 243 9193

    If your proposal is evaluable, a return will be made within 5 working days. If you do not get a response to your offer within 5 working days, it means that your offer is not likely to be evaluated.
      Teklifinizin değerlendirilebilir olması durumunda en geç 5 iş günü içerisinde dönüş yapılacaktır. 5 iş günü içerisinde teklifinize yanıt alamamanız teklifinizin değerlendirilme olasılığı bulunmadığı anlamına gelmektedir.