Sanatçı Başvuru Formu

Eserlerinizin Art50.net sitesinde satışa sunulması ile ilgileniyorsanız formu doldurup istenen bilgi ve belgeleri bize iletmenizi rica ederiz.

Seçim kriterleri Art50.net danışma kurulunun değerlendirmesine bağlı olup, teknik, form veya içerik açısından herhangi bir kısıtlama bulundurmamaktadır. Ancak eserlerin “online” sunuma uygunluğu dikkate alınacaktır.

Eserler sanatın ve dünyamızın içinde bulunduğu gündemle diyalog halinde olmalı ve ayrıca, biçimsel ve kavramsal açıdan yüksek kalitede olduğu kadar düşünsel ve estetik açıdan da ilgi çekici ve yenilikçi olmalıdır.

Göndereceğiniz dökümanı adlandırırken lütfen, Türkçe karakter kullanmayınız ve kelime aralarında boşluk bırakmayınız. ( Örnek: dosya_adi.pdf)