2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı: Mavi, Sarı, Az Yeşil…

Organizasyonu Adıyaman Üniversitesi tarafından yürütülen 2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TGA Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Üniversitesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde düzenleniyor. Çalıştay Genel Koordinatörlüğünü Sanatçı Akademisyenler Büşra Kuruçay ve Nurullah Atalay üstleniyor.

Adıyaman’da 1-8 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenen 2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı, “Mavi, Sarı, Az Yeşil…” temasıyla renklerin armonisinde bir buluşma gerçekleştiriyor. Çalıştay Ulusal ve Uluslararası 65 davetli sanatçının katılımı ile kültürlerarası bir diyalog zemini oluşturarak bu kadim coğrafyanın renklerinde bir araya gelmeyi hedefliyor. Bu çalıştay ile geleneksel ve çağdaş sanat olanakları aynı platformda birleşirken alanında uzman isimlerin var etme çabalarına tanıklık edilip kolektif bir bellek oluşturulacak.

Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı, sanat yoluyla Adıyaman coğrafyasını sanatçılar, akademisyenler, öğrenciler ve farklı kültür topluluklarıyla hareketlendirmek, yeni paylaşım ortamları yaratmak, sanatta alışılagelmiş „merkez‟ fikrinin tanımına yeni boyutlar getirmek ve Adıyaman‟ı saygın sergiler ve çalıştaylar dizisiyle sanat platformunda yeni ve farklı bir konuma oturtmayı amaçlıyor. 2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı’nın diğer bir amacı ise; Adıyaman’da ve çevre illerde eğitim gören Güzel Sanatlar Fakültesi ve Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerini Türkiye’nin ve Dünyanın önde gelen sanatçıları ile bir araya getirerek onlara kalıcı, özgür ve farklı bir sanat deneyimi sunmak.

Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı, sanatçıların bölgeyi tanımaları, tecrübe etmeleri ve üretimlerine ilham olması amacı ile gezi, workshop, panel ve sergi gibi 7 gün sürecek sanatsal ve bilimsel faaliyetleri kapsıyor. Çalıştay alanı olarak Perre Antik Kent alanı kullanılıyor. Çalıştay bünyesinde Resim, Heykel, Seramik, Grafik, Baskı, Video gibi güncel sanat üretimlerine yer veriliyor.

Çalıştay kapsamında oluşturulan disiplinlerarası eser üretimleri, etkileşimli projeler, sanat ve söyleşi atölyeleri ile sanat alanında farklı bir tartışma ve üretim ortamı sağlıyor. Çalıştay programı kapsamında sanatçıların eser üretim süreçlerine Adıyaman halkını, engelli bireyleri, çeşitli meslek gruplarını ve öğrencileri dahil ediliyor ve Perre Antik Kent alanı bir dersliğe dönüşüyor.

    If your proposal is evaluable, a return will be made within 5 working days. If you do not get a response to your offer within 5 working days, it means that your offer is not likely to be evaluated.
      Teklifinizin değerlendirilebilir olması durumunda en geç 5 iş günü içerisinde dönüş yapılacaktır. 5 iş günü içerisinde teklifinize yanıt alamamanız teklifinizin değerlendirilme olasılığı bulunmadığı anlamına gelmektedir.