Sanatın Sonundan Sonra

Amerikalı sanat eleştirmeni ve filozof Arthur C. Danto tarafından kaleme alınan Sanatın Sonundan Sonra kitabı, Danto’nun A.W. Mellon Seminerleri kapsamında verdiği konuşmaya dayanmaktadır. Sanatın gerçeğin bir temsili olduğu olgusuna dayanan mimetik gelenek terk edilerek, modern manifestolar çağıyla sanatın anlam ve amacı değişmeye başlamıştır. 20. yüzyıl başında çıkan birçok sanat akımı, bu döneme kadar linear olarak kabul edilen sanat tarihinin akışını değiştirmiştir. Bu noktada bağımsız ve bireysel sanatçılar, sanatı yeniden tanımlayarak kendi kimliklerinin bir uzantısı olarak kullanmaya başladılar. Danto’nun deyimiyle tarih sonrası bir sanat anlayışının ortaya çıktığı 1960’larda sanat ve günlük hayat arasındaki bariyerin kırılmış bulunuyor. Kitabında sanat tarihi, halkın sanatı, pop art, gelecekte müzelerin rolü gibi konulara değinen yazar, alışılagelmiş estetik kavramlarının modern sanata işlemeyeceğini dile getirmektedir. Okuyucuya tarih sonrası bir sanat anlayışının ve eleştirisinin nasıl mümkün olduğu ile ilgili bir ders niteliğinde olan Sanatın Sonundan Sonra kitabı, Ayrıntı Yayınları tarafından Zeynep Demirsu çevirisi ile yayınlanmaktadır.

    If your proposal is evaluable, a return will be made within 5 working days. If you do not get a response to your offer within 5 working days, it means that your offer is not likely to be evaluated.
      Teklifinizin değerlendirilebilir olması durumunda en geç 5 iş günü içerisinde dönüş yapılacaktır. 5 iş günü içerisinde teklifinize yanıt alamamanız teklifinizin değerlendirilme olasılığı bulunmadığı anlamına gelmektedir.