Ninth Street Women

Mary Gabriel, Soğuk Savaş sonrası dönemde New York’un sanat sahnesine ve Modern Sanat’ın gelişim sürecine şekil veren beş kadın sanatçının hayatlarını mercek altına aldığı eseri “Ninth Street Women” 2017 yılında yayınlandı. Gabriel kitabında, Lee Krasner, Elaine de Kooning, Grace Hartigan, Joan Mitchell ve Helen Frankenthaller’ın yoğunluklu olarak erkek sanatçıların ön plana çıktığı Soyut Sanat hareketine nasıl şekil verdiklerini detaylarıyla ele alıyor. Yapıt ismiyle Leo Castelli tarafından 1951 yılında düzenlenen ve Soyut Dışavurumculuk akımının başlangıç noktası sayılan “Dokuzuncu Cadde Sergisi”ne katılan kadın sanatçılara göndermede bulunuyor. Dönemin sosyal ve politik iklimi göz önünde bulundurulduğunda sanatçıların karşılaştıkları zorlukları, sanat üretimlerini ve hayatlarına dair önemli detayları kaleme alan Gabriel, bahsi geçen isimleri erkek sanatçıların ilham perileri ya da hayat arkadaşları yerine güçlü ve bağımsız sanatçılar olarak inceliyor.

Biyografi türünde öne çıkan kitap, Lee Krasner’ın öncü adımlarını, Elaine de Kooning’in New York School üzerinde bıraktığı büyük etkiyi, Grace Hartigan’ın sanatı için göze aldığı cesaretli seçimlerini, Joan Mitchell ve Helen Frankenthaler’ın varlıklı ailelerini geride bırakarak sanatlarına nasıl odaklandıklarını anlatıyor. Birbirinden oldukça farklı bu beş kadının hayatları, New York’un inişli çıkışlı sanat dünyasında kesişiyor. Mary Gabriel’in “Ninth Street Women” isimli kitabını odağa alan yeni bir televizyon dizisinin de yapım sürecinin devam ettiği dikkatimizi çeken haberler arasında. Mary Gabriel’in oldukça ses getiren kitabını çevrimiçi satış platformları üzerinden satın alabilirsiniz.

    If your proposal is evaluable, a return will be made within 5 working days. If you do not get a response to your offer within 5 working days, it means that your offer is not likely to be evaluated.
      Teklifinizin değerlendirilebilir olması durumunda en geç 5 iş günü içerisinde dönüş yapılacaktır. 5 iş günü içerisinde teklifinize yanıt alamamanız teklifinizin değerlendirilme olasılığı bulunmadığı anlamına gelmektedir.