Yasemin Keltek

Adapazarı doğumlu Yasemin Keltek, Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Finans kariyerinde ‘İş Kültür ve Sanat A.Ş‘nin yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Plastik Sanatlar Ana Bilim Dalı’nda bilimsel hazırlık sonrası yüksek lisans eğitimini ‘Otoportre ve Selfie İlişkilendirmesi’ konulu tezi ile tamamladı. Floransa’da ‘Palazzo Spinelli- Firenze’ de fresk eğitimi aldı.
Yasemin Keltek’in eserleri temel kavramlar itibarıyla zamanı, mekânı ve bu iki güçlü değişken içerisine yerleşen ve totaliter yönetimler dolayısıyla kitle kültürü tarafından baskılanan insanın hayat algısının sorunsallarını ele almaktadır. Çoğunlukla zıtlıklar barındıran estetik anlayışı, eleştirel bir ara yüz üzerinden görünmeyenin peşine düşülen yalın, etkili bir duyumsama ve duyumsatma temelinde ‘İnsan Yüzü’ ve ‘Mekânın Ara Yüzü’ olmak üzere iki ana tema üzerinden plastik dile dökülmektedir.

2021 Light to the Future, F Art Gallery – İstanbul
2021 A1-108 Seçkisi, Galeri Bu – İstanbul
2021 Pandemi Sketchs, Ankara Contemporary Art Center
2021 7’e Art Camp Andorra – Unesco, Colors for the planet, Ordino – Andorra
2020 Step İstanbul, Galeri Bu – İstanbul
2020 Summer 1, Gallery 11.17 – İstanbul
2020 Interface, kişisel sergi, Galeri Bu – İstanbul
2020 Hello Paris, Galerie du Colombier – Fransa
2020 Passe et present Notre-Dame, Galerie Mona Lisa – Fransa
2020 Grand Palais, Le Salon Art Capital – Fransa
2019 14. Contemporary Istanbul, Galeri Binyıl
2019 Diario Veneziano di Una Maschera – İtalya
2018 Galerie du Colombier, Petit Noel – Fransa
2018 International Art Fair, Galeri Binyıl – Yunanistan
2018 Linda Farell, One More Time – Fransa
2018 Art San Diego, 10 Years – Amerika


    If your proposal is evaluable, a return will be made within 5 working days. If you do not get a response to your offer within 5 working days, it means that your offer is not likely to be evaluated.
      Teklifinizin değerlendirilebilir olması durumunda en geç 5 iş günü içerisinde dönüş yapılacaktır. 5 iş günü içerisinde teklifinize yanıt alamamanız teklifinizin değerlendirilme olasılığı bulunmadığı anlamına gelmektedir.