Gösterilen sonuç sayısı: 14

Bahar Artan Oskay

1984 yılında İstanbul’da doğan Bahar Artan Oskay, 2006 yılında Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü’nde lisans, 2011 yılında aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2017 yılında da Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik programını tamamlayan Bahar, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü’nde bölüm başkan yardımcısı olarak görev yapıyor.

Oskay, ilk dönemlerinde popüler kültürü incelerken modern sanatın büyük ustalarının eserlerini yorumladı. Bu sanatçılar arasında Mondrian’dan Matisse’e, Picasso’dan Gauguin’e kadar uzanan geniş bir yelpaze içerisinde sanatçıların eserlerini yorumlayıp kendine mal ederken popüler sanatı özgün bakış açısıyla gündeme getirdi. İlerleyen dönemlerinde popüler imgelerin güncel hayatta ne gibi farkındalık yarattığı ve birebir etkileşim halinde sanat yapıtına nasıl dönüştüğü sorunsalı üzerine bir dizi eser üretti.

Picasso’nun ‘Her yaratıcı hareket, öncesinde bir yıkımla başlar’ sözünden etkilenen sanatçı, artık kendi sanatını da yorumlamak ve sanatsal değişimin kaçınılmaz doğasının etkisi altında eski resimlerini sonucunu öngöremeyeceği bir yöntem ile kesip, yok edip yeniden kompoze etme sürecine girdi. Resimlerindeki bu değişim ‘kontrollü’ yaratının ‘kontrolsüz’ birlikteliğine dayanmaktadır.

Oskay’a göre, yaratmak için yok etmek gereklidir, yok ediş süreci sancılı olduğu kadar kroniktir. Fakat ulaşmayı düşündüğünüz bir nokta varsa, yok ediş aynı zamanda bir basamaktır. Oskay, bu yok ediş sürecinde aldığı tesadüfi yakın kadrajlar sonrasında figüratif soyutlamadan, soyut sanata ulaştı. Soyut, Oskay’ın resimlerinde soyutlamanın bir parçasına dönüştü.

Sanatçının son dönem alüminyum (multi-layered) çalışmaları yok ediliş, saflık ve yokluk hissinden türemiştir. Sanatçı, resimlerinde büyük boşluklar oluşturmaya ve bu boşluklar arasında süzülen gölgelerin, yokluğun gölgeleri olduğunu belirtmektedir. Sanatçıya göre yokluk, varolana referans verir. Oluşturulan boşluklar düşünmeye ve yorumlamaya olanak sağlar, izleyicinin boşluğu algıladığı şekilde tamamlamasına izin verir.

2019 Uluslararası Sergi, Tokyo Metropolitan Art Museum – Japonya
2018 Absence, kişisel sergi, Artifact Art Gallery – New York
2017 Uluslararası Karma Resim Sergisi, Yukyung Müzesi – Güney Kore
2017 İki Kuşak Bir Arada IV, Swissotel Sanatuar Sanat Galerisi – İzmir
2016 Figüratif Soyutlama, kişisel sergi, İş Bankası Sanat Galerisi – İzmir
2015 Small Works, Limner Sanat Galerisi – New York
2014 Gitme Turnam, Işık Sanat Galerisi – İstanbul
2013 Scope Basel Sanat Fuarı – İsviçre
2012 In God We Trust, kişisel sergi, Kare Sanat Galerisi – İstanbul
2011 Decomposition, kişisel sergi, Füsun İnan Sanat Galerisi – İstanbul
2010 Paraphrase, kişisel sergi, Teksin Sanat Galerisi – İstanbul

Satışta olan eserler
 28.500,00 +KDV
Sanatçı
Bahar Artan Oskay
 28.500,00 +KDV
Sanatçı
Bahar Artan Oskay
 28.500,00 +KDV
Sanatçı
Bahar Artan Oskay
 12.300,00 +KDV
Sanatçı
Bahar Artan Oskay
 28.500,00 +KDV
Sanatçı
Bahar Artan Oskay
 28.500,00 +KDV
Sanatçı
Bahar Artan Oskay
 28.500,00 +KDV
Sanatçı
Bahar Artan Oskay
 28.500,00 +KDV
Sanatçı
Bahar Artan Oskay
 28.500,00 +KDV
Sanatçı
Bahar Artan Oskay

    If your proposal is evaluable, a return will be made within 5 working days. If you do not get a response to your offer within 5 working days, it means that your offer is not likely to be evaluated.
      Teklifinizin değerlendirilebilir olması durumunda en geç 5 iş günü içerisinde dönüş yapılacaktır. 5 iş günü içerisinde teklifinize yanıt alamamanız teklifinizin değerlendirilme olasılığı bulunmadığı anlamına gelmektedir.