Showing all 11 results

Khayyam Zidane

1983, Suriye doğumlu Khayyam Zidane, 2005 yılında Şam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. 2007 yılında aynı üniversitenin Resim Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 2009 yılında öğretim görevlisi olarak atandı. 2008-2011 yılları arasında Suriye’de çeşitli karma sergilerde yer aldı ve kişisel sergiler açtı. Çalışmalarına 2016 yılından bu yana Türkiye’de devam eden Khayyam Zidane, İstanbul’da yaşıyor.

Khayyam, fiziksel bir boşluk ve form kalıntıları olarak görünen temsili olmayan sanat eserlerini, orijinal olarak temsil ettiklerinden uzak, bağımsız kalıplar olarak sunar. Sanatçının çalışmaları, yaşamın hem fiziksel hem de psikolojik olarak artan entropi kaosuna direndiği zamanı ve mesafeyi temsil eder.

“Benim için sanat eseri yorum öncesi, sezgisel ve mantıksız bir şekilde haklı. Bizi geçmiş ve gelecekte hareket edebileceğimiz zamanın dördüncü boyutunun esaretinden kurtarıyor.”

Khayyam’ın resimlerinin üç kavramı ele aldığı ve somutlaştırdığı söylenebilir: Canlı olarak temsil edilen “organik”, evrende tepkimeye giren madde “inorganik” ve entellektüel bilgiden, insan farkındalığından yükselip başka bir şekilde ortaya çıkan “algısallık”.

2022 ArtContact Istanbul Art Fair, with DoArt Gallery – Istanbul
2022 Sonsuz Enerji, Mitokondriyal Havva, Atatürk Culture Center Gallery, Taksim Square – Istanbul
2019 Palais des Nations, Geneva – Switzerland
2019 Two Cultures Four Colors, Plato Art Gallery – Istanbul
2019 Etki, Independent Art Foundation – Istanbul
2019 French Culture Center – Ankara
2018 Kelimat Canpark Gallery – Istanbul
2018 Painting, solo exhibition, Kelimat Art Gallery – Istanbul
2017 Yakın Bir Yer, Plato Sanat – Istanbul
2017 Kavşak 2, Kelimat Art Gallery – Istanbul
2017 Contemporary Istanbul, with Plato Sanat – Istanbul
2017 Grand Cevahir Hotel Symposioum Al-Quds – Istanbul
2016 Contemporary Istanbul, with Kelimat Art Gallery – Istanbul
2011 Shajhaf, Damascus Kamel Gallery – Damascus
2010 Solo Exhibition, Goethe Institute – Damascus


    If your proposal is evaluable, a return will be made within 5 working days. If you do not get a response to your offer within 5 working days, it means that your offer is not likely to be evaluated.
      Teklifinizin değerlendirilebilir olması durumunda en geç 5 iş günü içerisinde dönüş yapılacaktır. 5 iş günü içerisinde teklifinize yanıt alamamanız teklifinizin değerlendirilme olasılığı bulunmadığı anlamına gelmektedir.